Puck & Albert

Peuteropvang Albert Schweitzer

Waar samen spelen en voorbereiding op de basisschool centraal staan.

Peuterplein en kleuterplein

Peuters en kleuters zijn enorm nieuwsgierig, ze gaan de wereld om hen heen ontdekken. Met de methode Peuterplein en Kleuterplein leren de kinderen spelenderwijs. Door allerlei activiteiten rond een thema aan te bieden, worden ze uitgedaagd om te spelen, bewegen, luisteren, zingen, praten. Het aanbod is compleet, er wordt aan alle ontwikkelingsgebieden aandacht besteed. Raai de Kraai is het vriendje van de kinderen en beleeft het thema samen met de kinderen. Er zijn allerlei materialen bij Peuterplein zoals een schootboek, een liedjes-cd en prentenboeken.

Omdat de peuters en kleuters aan hetzelfde thema werken, zijn er ook groepsdoorbroken activiteiten voor peuters en kleuters. Samen buitenspelen is één van de dagelijkse activiteiten. Peuters die er aan toe zijn, kunnen meedoen met een aantal activiteiten in groep 1.

Raai de Kraai beleeft alle avonturen met de peuters en kleuters.
Hij is te vinden in de peutergroep Puck & Albert en in groep 1-2.

Meer informatie over LOGO 3000 vindt u op logo3000.nl

Logo 3000

Woordenschatontwikkeling is cruciaal voor het leren lezen en heeft een directe relatie voor het schoolsucces. In de peuter- en kleutergroepen krijgen kinderen dagelijks nieuwe extra basiswoorden aangeboden. Mooi gekleurde platen aan de muur ondersteunen de nieuwe woorden. Door veel herhalen en oefenen leren de kinderen nieuwe woorden op een speelse manier. Aan het einde van groep 2 hebben de kinderen dan ook 3000 woorden aangeboden gekregen.

VVE en samenwerking met school

Alle peuters worden begeleid door een gediplomeerde pedagogisch medewerker van Puck & Co. Naast de reguliere peuteropvang zijn alle vestigingen zogenoemde “VVE locaties” (VVE = Voor- en Vroegschoolse Educatie). Kinderen met een taalachterstand worden door het consultatiebureau naar de peuteropvang doorverwezen. Met deze doorverwijzing wordt een extra dagdeel aangeboden waar de kinderen gebruik van kunnen maken. De gemeente kent hier subsidiemogelijkheden aan toe.
Wij maken gebruik van het VVE-programma Startblokken. Deze methode staat bekend om een brede aanpak van de ontwikkeling van het jonge kind. Naast woordenschat en taal vormt spel een belangrijke rol hierbij.
Binnen de school werken wij daarin nauw samen met groep 1 en 2 en gezamenlijk dragen wij zorg voor een goede en veilige doorgaande lijn.

Naar groep 1

De ouders melden hun kind aan via het aanmeldformulier van de Albert Schweitzerschool. Dit is te verkrijgen bij de directie/administratie van de school. Peuters die van Puck & Albert naar de Albert Schweitzerschool gaan, kunnen spelenderwijs wennen aan de basisschool. De overgang is al soepel door de gezamenlijke activiteiten met de kleutergroepen. Zo doen de peuters mee met alle vieringen op school zoals de Kinderboekenweek en de decemberfeesten. Peuters mogen voor hun vierde verjaardag een aantal ochtenden meedraaien in groep 1. In het boekje ‘En nu naar de basisschool’ en in de ouderinformatiegids staat allerlei nuttige informatie voor ouders en kind. Het is fijn als u het overdrachtsformulier aan de leerkracht van groep één geeft, zodat alle informatie over uw kind bekend is en we zo goed mogelijk kunnen aansluiten bij het kind.

Spelend leren

Speelleergroep Puck & Albert

Groep 1-2 Albert Schweitzerschool