Peuters

Spelend leren

Een samenwerking met Puck & Co

Peuteropvang Puck & Albert is de speelleergroep waar spelen centraal staat. In de peutergroep zitten maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 t/m 4 jaar.

Het beertje staat symbool voor onze visie dat peuters sterk worden door spelend leren.

De peuteropvang van Puck & Albert biedt:

  • Professionele peuteropvang
  • Begeleiding door professionele pedagogisch medewerkers
  • Voor- en Vroegschoolse Educatie
  • Themagericht werken
  • Groepsdoorbroeken activiteiten
  • Doorgaande lijn met de Albert Schweitzerschool
  • Opvang voor zowel reguliere peuters alsook peuters met een VVE-indicatie (taalontwikkelingsachterstand)

Peuteropvang Puck & Co is gehuisvest in de Albert Schweitzerschool. Lees meer over onze activiteiten en over de samenwerking met de kleutergroepen op de pagina Puck & Albert.

De peuteropvang Puck & Albert maakt deel uit van Puck & Co. Lees meer over de wereld van Puck & Co op de pagina Puck & Co.