Oudercommissie

Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit een groep enthousiaste ouders die meewerken aan het reilen en zeilen binnen de school, met name het organiseren van en helpen bij feestelijke gelegenheden.
Om deze activiteiten voor de kinderen zo leuk en compleet mogelijk te laten verlopen, vraagt de oudercommissie één keer per jaar een vrijwillige bijdrage aan de ouders van € 32,50 per kind.

Dankzij uw bijdrage kunnen we leuke activiteiten voor kinderen en ouders blijven organiseren!

Om het één en ander gestructureerd te kunnen organiseren, komen de commissieleden een aantal keren per jaar bij elkaar om te vergaderen. Jaarlijks maakt de oudercommissie een begroting, een financieel jaaroverzicht en vindt er controle plaats door een kascommissie.

De oudercommissie bestaat uit de volgende leden:

 • Mw. Sharon van Dulmen voorzitter
 • Mw. Elvira Simons secretaris
 • Mw. Ellen Waanders
 • Mw. Wendy Derksen
 • Mw. Yasemin Ozsoy
 • Mw. Stephany Dikker
 • Mw. Ilse Castrop
 • Mw. Selcan Arikan
 • Mw. Miranda Gepkens
 • Mw. Aukje Reijmer
 • Mw. Frouke Boss
 • Mw. Amanda Seeger
 • Mw. Maike Abbenhuis namens het team
 • Mw. Marleen Tenbergen namens het team

De oudercommissie organiseert verschillende activiteiten:

 • Sinterklaasviering
 • Kerstviering
 • Paasviering
 • Schoolreisjes
 • Eindspektakel

Ook verlenen zij assistentie bij een aantal activiteiten, zoals de avondvierdaagse en de musical.