Onze school

Albert Schweitzer (1875-1965)

Onze school is vernoemd naar Albert Schweitzer. Deze naam is bewust gekozen door het toenmalige bestuur omdat deze man een groot weldoener en voorvechter van de vrede was. Hij heeft al zijn talenten ingezet voor de medemens. Zowel mens als dier had zijn sympathie. Albert Schweitzer gaf zijn schitterende carrière in Europa op om dokter in Afrika te worden. Hij is één van de grote persoonlijkheden van de 20e eeuw. Zijn lijfspreuk was dan ook: “Eerbied voor het leven”. Met zijn muzikale talent heeft hij veel concerten gegeven om geld in te zamelen voor zijn ziekenhuis in Lambarene. Dit is een stad aan de enorme Ogooué-rivier in het land Gabon aan de westkust van Afrika. In deze junglegemeenschap heeft hij met primitieve middelen een eenvoudig ziekenhuis opgebouwd. In 1953 ontving hij de Nobelprijs voor de vrede. Het geld heeft hij gebruikt om een dorp te bouwen voor driehonderd melaatsen.

Vanaf 1913 heeft hij in Lambarene gewerkt en is er in 1965 gestorven op 90-jarige leeftijd.

Kindergemeenschap Albert Schweitzer

In september 1966 is de school opgericht en vernoemd naar Albert Schweitzer. Het doel van het toezichthoudend bestuur (TB) is het in stand houden van de Albert Schweitzerschool. Het toezichthoudend bestuur van de Stichting Kindergemeenschap Albert Schweitzer bestaat doorgaans uit ouders van de school. Conform de statuten vult het toezichthoudend bestuur zichzelf aan. Het toezichthoudend bestuur zorgt er onder andere voor dat de mensen die op de Albert Schweitzerschool werken de leerlingen optimaal kunnen begeleiden in het onderwijsleerproces. Het TB stelt hiervoor middelen en materialen ter beschikking.

Wij zijn een zogenaamde éénpitter: een bestuur met één school. Dit kenmerkt zich door grote betrokkenheid, autonomie en korte lijnen. Jaarlijks legt het TB verantwoording af middels het (financieel) jaarverslag.

Schoolgebouw

De school is gelegen aan de Lupinenstraat in de wijk ‘De Hoevert’. Er is voldoende parkeergelegenheid in de straat. Er zijn twee ingangen: de hoofdingang op het grote speelplein aan de voor/zijkant en een zijingang op het kleine speelplein aan de kant van sporthal De Muizenberg. De meeste kinderen komen uit de omliggende wijken.

Het gebouw dateert uit 2013. Naast de klaslokalen zijn er ook enkele kleinere ruimten gecreëerd ten behoeve van de interne begeleider en remedial teacher voor de hulp aan individuele leerlingen.

Schoolgrootte

De school heeft elf lokalen en gemiddeld 250 leerlingen. Er zijn ruim zevenentwintig medewerkers in dienst, waarvan de meesten parttimers.

Geschiedenis

De Albert Schweitzerschool begon op 1 september 1966 in een houten noodgebouwtje achter de protestantse kerk aan de Drostlaan. Er was één klas met 21 leerlingen en zij kregen les van hoofdonderwijzer dhr. Spaargaren. Al snel groeide de school en werd er een tweede leerkracht aangesteld: Guus Kuijer, die later bekend is geworden als schrijver van de boeken over Madelief en van De Bijbel voor ongelovigen. Vanwege plaatsgebrek heeft hij nog een jaar lesgegeven in de brandweerkazerne! Ook zijn er klassen ondergebracht in het Albertusgebouw.

In september 1974 werd het gebouw aan de Lupinenstraat 9 in gebruik genomen. Alle klassen zaten nu in één gebouw onder leiding van directeur dhr. De Ruiter. Het leerlingenaantal was inmiddels gegroeid tot ruim 200.

Halverwege de jaren zeventig kwam het schoolkamp naar Bladel op het programma, en deze kampweek wordt door de kinderen nog steeds als één van de hoogtepunten op onze school gezien. Ook bij oud-leerlingen is dit een geliefd gespreksonderwerp; terugkerende elementen zijn o.a. de leszolder, ‘ome Arie’ (nu: meneer Rob) en de Heksenboom van Zwarte Kaat.

Ons 25-jarig jubileum in 1991 hebben we groots gevierd met een feestweek, en in 2011 volgde het 45-jarig bestaan met een project over Albert Schweitzer.

In mei 2013 zijn wij verhuisd naar een nieuw schoolgebouw aan de Lupinenstraat 13 waarbij we ook ons logo hebben vernieuwd.

Voor ons 50-jarig bestaan in 2016 hebben we de hulp ingeroepen van een theatermaker: alle kinderen hebben een week lang geoefend en op de laatste dag hebben zij voor alle ouders de theatervoorstelling opgevoerd van Duizend-en-één-nacht.