Kwaliteit

Resultaten van het onderwijs

Eindtoets groep 8

Alle leerlingen van groep 8 nemen deel aan de eindtoets basisonderwijs.  Iedere leerling die de Centrale Eindtoets heeft gemaakt, krijgt een standaardscore op een schaal van 501 tot en met 550. Op basis hiervan krijgt de leerling het best passende brugklastype geadviseerd.

Jaar2018201920202021
Landelijk gemiddelde535,6536,1-534,5
Schoolscore Albert Schweitzer539,2536,3-532,5

In 2020 was er geen eindtoets i.v.m. het coronavirus.

Gegevens uitstroom van leerlingen

De afgelopen jaren zijn onze leerlingen naar de volgende typen onderwijs doorgestroomd:

Schooltype / Jaar2018201920202021
VWO30%19%14%14%
HAVO26%27%43%19%
VMBO G/T29%19%23%26%
VMBO BB/KB15%35%20%41%

vwo: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
havo: hoger algemeen voortgezet onderwijs
vmbo: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
– G/T: gemengde theoretische leerweg
– KB/BB: kaderberoepsgerichte leerweg, basisberoepsgerichte leerweg en praktijkonderwijs

Tevredenheidsonderzoek 

De resultaten van het tevredenheidsonderzoek (2019) geven een duidelijk beeld van de wijze waarop de ouders de Albert Schweitzerschool waarderen. Het landelijk gemiddelde is 7.57; voor onze school is dat 7.80.

Het volledige overzicht van de rubrieken en scores:

TevredenheidDeze peilingOnderbouwBovenbouwReferentie alle scholen
1. De leerkracht8.38.28.48.2
2. Schoolgebouw7.98.27.87.1
3. Schooltijden7.67.87.57.5
4. Schoolregels, rust en orde7.37.47.27.1
5. Kennisontwikkeling7.37.27.37.3
6. Contact met de school7.37.37.37.3
7. Begeleiding7.27.67.17.3
8. Sfeer7.27.37.17.4
9. Persoonlijke ontwikkeling7.27.47.07.1
10. Omgeving van de school6.66.66.76.5