Kwaliteit

Resultaten van het onderwijs

Jaar201620172018
Landelijk gemiddelde534,6535,2534,9
Schoolscore Albert Schweitzer536,8536,3539,2

Gegevens uitstroom van leerlingen

De afgelopen jaren zijn onze leerlingen naar de volgende typen onderwijs doorgestroomd:

Schooltype / Jaar201620172018
VWO26%4%30%
HAVO13%35%26%
VMBO G/T48%39%29%
VMBO BB/KB13%22%15%

vwo: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
havo: hoger algemeen voortgezet onderwijs
vmbo: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
– G/T: gemengde theoretische leerweg
– KB/BB: kaderberoepsgerichte leerweg, basisberoepsgerichte leerweg en praktijkonderwijs

Score eindtoets

Alle leerlingen van groep 8 nemen deel aan de eindtoets basisonderwijs. De cijfers zijn gebaseerd op correctie met leerlinggewicht, zowel de landelijke score als de schoolscore. 

Tevredenheidsonderzoek 

De resultaten van het tevredenheidsonderzoek (2015) geven een duidelijk beeld van de wijze waarop de ouders de Albert Schweitzerschool waarderen. Het landelijk gemiddelde is 7.59; voor onze school is dat 8.02.

Het volledige overzicht van de rubrieken en scores:

TevredenheidOnderbouwBovenbouwDeze peilingReferentie alle scholen
1. De leerkracht8.57.78.28.1
2. Schoolgebouw8.27.57.97.1
3. Begeleiding7.97.47.77.3
4. Contact met de school7.87.57.77.2
5. Kennisontwikkeling7.87.47.57.3
6. Sfeer7.67.47.57.3
7. Schoolregels, rust en orde7.57.47.57.2
8. Persoonlijke ontwikkeling7.67.17.47.2
9. Schooltijden7.27.27.27.4
10. Omgeving van de school6.76.86.76.4