Kwaliteit

Resultaten van het onderwijs

Eindtoets groep 8

Bijna alle leerlingen van groep 8 nemen deel aan de eindtoets basisonderwijs.  Iedere leerling die de Centrale Eindtoets heeft gemaakt, krijgt een standaardscore op een schaal van 501 tot en met 550. Op basis hiervan krijgt de leerling het best passende brugklastype geadviseerd.

Jaar2020202120222023
Landelijk gemiddelde-534,5534,8535,3
Schoolscore Albert Schweitzer-532,5533,1530,5

In 2020 was er geen eindtoets i.v.m. het coronavirus.

Gegevens uitstroom van leerlingen

De afgelopen jaren zijn onze leerlingen naar de volgende typen onderwijs doorgestroomd:

Schooltype / Jaar2020202120222023
VWO14%14%4,5%14%
HAVO43%19%35%19%
VMBO G/T23%26%26%26%
VMBO BB/KB20%41%30%41%
PRO--4,5%14%

vwo: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
havo: hoger algemeen voortgezet onderwijs
vmbo: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
– G/T: gemengde theoretische leerweg
– KB/BB: kaderberoepsgerichte leerweg, basisberoepsgerichte leerweg
– PRO: praktijkonderwijs

Tevredenheidsonderzoek 

In januari/februari 2023 hebben we een kwaliteitsonderzoek afgenomen onder de leerlingen (gr. 5 t/m 8), de ouders en de medewerkers. De resultaten van dit onderzoek geven een beeld van de wijze waarop de leerlingen en ouders de kwaliteit op de Albert Schweitzerschool waarderen.
In totaal hebben 119 leerlingen (94%) en 105 ouders (64 % van de gezinnen, waarbij opgemerkt moet worden dat bij sommige gezinnen de vragenlijst door beide ouders is ingevuld) de vragenlijsten volledig ingevuld.

De algemene score van de leerlingen is een 8,6. De ouders hebben de school met een 7,6 gewaardeerd.

Hierbij een overzicht van de hoofdrubrieken en scores. Het aantal procenten geeft aan hoeveel % van de leerlingen of ouders tevreden zijn over dit onderdeel. Een streepje betekent dat de leerlingen of ouders dit onderdeel niet konden scoren.

HoofdrubriekLeerlingenOuders
1. Doen we als school wat we zeggen?72%72%
2. Hoe worden het gebouw en de voorzieningen gewaardeerd?65%-
3. Leren kinderen voldoende?-65%
4. Hoe ervaren kinderen het aanbod? 47%67%
5. Welke aandacht is er voor toekomstgerichte vaardigheden?71%67%
6. Hebben we kinderen goed in beeld?66%65%
7. Stemmen we goed af op verschillen tussen kinderen?-63%
8. Geven we kinderen goed les?81%70%
9. Hoe is het welbevinden van kinderen?65%75%
10. Voelen kinderen zich veilig op school?-74%
11. Hoe is de sfeer in de groep?70%64%
12. Hoe is het contact met de leerkracht?85%78%
13. Zorgt de school voor veiligheid op het plein?75%46%
14. Hoe wordt het leiderschap ervaren?-76%