Organisatie

Meer informatie over de organisatie

Meer informatie over de organisatie

Onze school

In 1966 opgericht en vernoemd naar een groot weldoener en voorvechter van de vrede. Wij zijn een zogenaamde éénpitter, met alle voordelen van dien.

Over onze school

Ons team

Ons enthousiaste en professionele team staat dagelijks klaar om uw kind kennis en vaardigheden bij te brengen. En ook leerkrachten blijven leren en zich professionaliseren!

Bekijk het team

Kwaliteit

Resultaten van de eindtoets en gegevens over de uitstroom van leerlingen. Ook leest u hier de scores van het tevredenheidsonderzoek onder ouders.

Lees meer

Bestuur

Het bestuur beheert één basisschool en kenmerkt zich daarmee door kleinschaligheid, korte lijnen, autonomie en grote betrokkenheid.

Over het bestuur

Medezeggenschapsraad

De leden van de medezeggenschapsraad bespreken zaken die met school en onderwijs te maken hebben. Zij vergaderen hier regelmatig over en hebben daarbij een kritische en open houding in het belang van de school.

Lees meer

Oudervereniging

De oudervereniging bestaat uit een groep enthousiaste ouders die meewerken aan het reilen en zeilen binnen de school, met name het organiseren van en helpen bij feestelijke gelegenheden.

Lees meer

Informatie

Meer informatie over onze school. Bekijk praktische informatie, onze kalender, schooltijden, welke methode & materiaal we toepassen en meer.

Meer informatie

Peuters

Peuteropvang Puck & Albert is de speelleergroep waar spelen centraal staat. Een samenwerking met Puck & Co, gehuisvest in de Albert Schweitzerschool.

Lees meer