Nieuws
sep 16

Leerlingenraad

Afgelopen week zijn we op school druk bezig geweest met het oprichten van een leerlingenraad. In de groepen 6 t/m 8 heeft meester Eddy uitgelegd dat de school graag de leerlingen wil laten meedenken en meepraten over allerlei zaken die op school aan de orde zijn. Bijvoorbeeld iets in de klas, op het plein of in het gebouw.

Uit de groepen 5-6, 6, 7, 7-8 en 8 wordt één leerling gekozen die de groep vertegenwoordigt. Iedereen die dat wilde, mocht zich kandidaat stellen. Vervolgens hebben al deze kandidaten (dat waren er 21!) zich gepresenteerd in hun eigen groep, waarbij ze duidelijk moesten maken waarom zij de beste vertegenwoordiger van hun groep zouden zijn. Daarna mocht elke leerling zijn of haar stem uitbrengen op de kandidaten in de groep. Juf Josiene heeft de stemronde georganiseerd en zal ook de leerlingenraad begeleiden.

Nadat de stemmen waren geteld, stelden juf Josiene en meester Eddy de vijf gekozen leerlingen voor aan de groepen 5-6 t/m 8. De leden van de leerlingenraad voor schooljaar 2019-2020 zijn:

groep 5-6: Ise
groep 6: Tom E
groep 7: Joep te R
groep 7-8: Nynke
groep 8: Suze

Een aantal keer per jaar komen zij bij elkaar om te vergaderen; de eerste keer op 25 september.