Schooltijden

Schooltijden

Continurooster

We werken met een continurooster waarbij alle dagen gelijk zijn.
De schooltijden voor alle groepen:

Maandag08.30 - 14.15 uur
Dinsdag08.30 - 14.15 uur
Woensdag08.30 - 14.15 uur
Donderdag08.30 - 14.15 uur
Vrijdag08.30 - 14.15 uur

Vijf-gelijke-dagen-model

Dit is het zogenaamde vijf-gelijke-dagen-model. Elke schooldag is gelijk en elke dag gaan de kinderen van 8.30 uur tot 14.15 uur naar school. Tussen de middag blijven ze op school eten in de eigen groep.

Het kan zijn dat uw kind moeite heeft met de lange dag, zeker in de beginperiode. Kleuters van 4 jaar zijn niet leerplichtig en mogen bijv. opgehaald worden als het overblijven begint. Of, als het nodig is, een dagje thuis blijven om ‘bij te tanken’. Een continurooster geeft wel duidelijkheid: je gaat per dag maar één keer naar school. En het ene kind heeft er meer moeite mee dan het andere kind. Er kunnen dus individuele afspraken gemaakt worden waarmee we samen aan de behoefte van uw kind tegemoet komen. Vanaf het 5e jaar is een kind leerplichtig, maar indien nodig mag een kind 1x per week hiervan afwijken.

Start van de dag

De eerste bel gaat om 8.20 uur. De kinderen hebben de keus om naar binnen te gaan of nog buiten te blijven. Bij de tweede bel gaan alle kinderen naar binnen. De leerkrachten staan bij de deur van het lokaal om de kinderen te begroeten. Bij de kleuters kan dat ook in de kring zijn.
Wilt u er voor zorgen dat uw kind op tijd op school is?

Ouders mogen hun kind momenteel niet naar binnen brengen*. De kinderen verzamelen nu op het plein bij hun leerkracht. De kinderen van de groepen 1-2 lopen direct naar binnen. Heeft u een korte vraag of mededeling voor de leerkracht, dan kan dat via de Parro-app. Heeft u een vraag die meer tijd nodig heeft of iets dat u bezig houdt, schroom dan niet om een afspraak te maken met de leerkracht, de intern begeleider of de directeur.
We bevorderen de rust en ruimte in de gangen en in de groepen.
* Mochten de richtlijnen i.v.m. het coronavirus veranderen, dan informeren we u hierover.

Pauzes

De groepen 3 t/m 5 hebben pauze van 10.00 uur tot 10.15 uur.
De groepen 6 t/m 8 hebben pauze van 10.20 uur tot 10.35 uur.
De groepen 1 en 2 spelen voor of na deze pauzes buiten.
Tijdens de pauzes is er op alle pleinen toezicht van de leerkrachten.

De kinderen lunchen op school; ze nemen hiervoor een eigen lunchpakketje mee. Het eten en drinken wordt in kratjes gezet die in de klas staan en daarna worden deze kratjes met inhoud in de koelkast bewaard. De kinderen lunchen in de eigen groep met hun eigen leerkracht. We rekenen ruim een half uur voor de pauze waarin gegeten en buiten gespeeld wordt. Deze middagpauze is tussen 12.00 uur en 12.45 uur. We letten erop dat kinderen zoveel eten als ze op kunnen. We vragen u dan ook om geen extra eten mee te geven en ook geen snoep. Wat niet opgaat, neemt uw kind mee terug in de trommel.

Roosters

Vakanties

Zomervakantie13 juli t/m 21 augustus 2020
Herfstvakantie19 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie15 t/m 19 februari 2021
Pasen2 en 5 april 2021 (vrijdag + maandag)
Meivakantie26 april t/m 7 mei 2021 (twee weken)
Hemelvaart13 en 14 mei 2021 (donderdag + vrijdag)
Pinksteren24 mei 2021 (maandag)
Zomervakantie26 juli t/m 3 september 2021

Studiedagen (alle leerlingen vrij)

donderdag 24 september 2020
vrijdag 16 oktober 2020
donderdag 5 november 2020
vrijdag 18 december 2020
maandag 22 februari 2021
woensdag 12 mei 2021
vrijdag 25 juni 2021
maandag 28 juni 2021

Gymnastiek

Woensdag gymmen de groepen 1-2A, 1-2B en 3B.
Vrijdag gymmen de groepen 1-2A, 1-2B en 3-4.

De kleuters dragen tijdens het gymmen gymschoenen met stroeve, lichte zolen, voorzien van klittenband of elastiek. Liever geen veters, zodat de kinderen zelf hun schoenen aan en uit kunnen trekken. De schoenen worden op school bewaard in een eigen gymtas.

Groep 5, 6 en 8 gymt op woensdag in sporthal De Muizenberg.
Groep 4-5, 6-7 en 7 gymt op vrijdag in de sporthal.

Vanaf groep 3 is voor de gymlessen nodig: een gymbroek en een T-shirt of een gympakje en gymschoenen met lichte zolen die alleen in de sportzaal gebruikt mogen worden. Een handdoek om na het gymmen op te frissen of te douchen, douchen is niet verplicht. Mocht uw kind om een geldende reden niet mee mogen doen, dan geeft u dit zelf door aan de leerkracht.

In ons logo staat dat we bewegen en sportief gedrag belangrijk vinden. Vanaf groep 1 krijgen de kinderen een- tot tweemaal per week gymnastiek. Met de gemeente Montferland en alle basisscholen hebben we combinatiefuncties kunnen realiseren. Dat betekent dat de gymlessen worden gegeven door de vakleerkracht / combinatiefunctionaris juf Lianne en meester Sven. Er wordt een jaarrooster gevolgd waarin alle onderdelen van sport en spel aan bod komen en die een doorgaande lijn vormen voor het bewegingsonderwijs.

Zwemmen

De gemeente heeft de subsidie voor het zwemonderwijs per 1 augustus 2020 afgeschaft. Hierdoor zijn er helaas geen zwemlessen meer mogelijk. Hoewel wij bij de gemeente geprotesteerd hebben tegen het wegbezuinigen van de zwemlessen, is nog niet bekend of ons aanbod van het zelf bekostigen van de zwemlessen voor onze leerlingen door kan gaan.

 

Muziek

Alle groepen krijgen muziekles van vakleerkrachten van het Musiater. De lessen zijn inhoudelijk variërend voor alle groepen.