Schooltijden

Schooltijden

Continurooster

We werken met een continurooster waarbij alle dagen gelijk zijn.
De schooltijden voor alle groepen:

Maandag08.30 - 14.15 uur
Dinsdag08.30 - 14.15 uur
Woensdag08.30 - 14.15 uur
Donderdag08.30 - 14.15 uur
Vrijdag08.30 - 14.15 uur

Vijf-gelijke-dagen-model

Dit is het zogenaamde vijf-gelijke-dagen-model. Elke schooldag is gelijk en elke dag gaan de kinderen van 8.30 uur tot 14.15 uur naar school. Tussen de middag blijven ze op school eten in de eigen groep.

Het kan zijn dat uw kind moeite heeft met de lange dag, zeker in de beginperiode. Kleuters van 4 jaar zijn niet leerplichtig en mogen bijv. opgehaald worden als het overblijven begint. Of, als het nodig is, een dagje thuis blijven om ‘bij te tanken’. Een continurooster geeft wel duidelijkheid: je gaat per dag maar één keer naar school. En het ene kind heeft er meer moeite mee dan het andere kind. Er kunnen dus individuele afspraken gemaakt worden waarmee we samen aan de behoefte van uw kind tegemoet komen. Vanaf het 5e jaar is een kind leerplichtig, maar indien nodig mag een kind 1x per week hiervan afwijken.

Start van de dag

Om de rust en ruimte in de gangen en in de groepen bij de start van de schooldag te bevorderen, hebben we het volgende beleid opgesteld:
Om 8.20 uur gaat de poort open en lopen de kinderen naar de verzamelplek van hun groep, waar de eigen groepsleerkracht hen begroet. De kinderen van de groepen 1-2 lopen direct naar binnen. De leerkrachten van deze groepen wachten bij de buitendeur om hen te begroeten.

De ouders blijven ‘s morgens bij het brengen buiten het schoolplein en nemen daar afscheid van hun kind(eren). Heeft u een korte vraag of mededeling voor de leerkracht, dan kan dat via de Parro-app. Heeft u een vraag die meer tijd nodig heeft of iets dat u bezighoudt, schroom dan niet om een afspraak te maken met de leerkracht, de intern begeleider of de directeur.

Wilt u er voor zorgen dat uw kind op tijd op school is?

Pauzes

De groepen 3 t/m 5 hebben pauze van 10.00 uur tot 10.15 uur.
De groepen 6 t/m 8 hebben pauze van 10.20 uur tot 10.35 uur.
De groepen 1 en 2 spelen voor of na deze pauzes buiten.
Tijdens de pauzes is er op alle pleinen toezicht van de leerkrachten.

De kinderen lunchen op school; ze nemen hiervoor een eigen lunchpakketje mee. Het eten en drinken wordt bij binnenkomst in kratjes gezet die in de klas staan en daarna worden deze kratjes met inhoud in de koelkast bewaard. De kinderen lunchen in de eigen groep met hun eigen leerkracht. Daarvoor of daarna spelen de kinderen buiten. Deze middagpauze is tussen 12.00 uur en 12.45 uur. We letten erop dat kinderen zoveel eten als ze op kunnen. We vragen u dan ook om geen extra eten mee te geven en ook geen snoep. Wat niet opgaat, neemt uw kind mee terug in de trommel.

Roosters

Vakanties

Zomervakantie17 juli t/m 25 augustus 2023
Herfstvakantie16 oktober t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie12 t/m 16 februari 2024
Pasen29 maart en 1 april 2024 (vrijdag + maandag)
Meivakantie29 april t/m 10 mei 2024
Hemelvaart9 en 10 mei 2024 (donderdag + vrijdag)
Pinksteren20 mei 2024 (maandag)
Zomervakantie8 juli t/m 16 augustus 2024

Studiedagen (alle leerlingen vrij)

Donderdag 5 oktober 2023
Maandag 23 oktober 2023
Woensdag 6 december 2023
Vrijdag 22 december 2023
Dinsdag 12 maart 2024
Donderdag 18 april 2024
Dinsdag 21 mei 2024
Vrijdag 14 juni 2024
Maandag 17 juni 2024

Gymnastiek

In ons logo staat dat we bewegen en sportief gedrag belangrijk vinden. Vanaf groep 1 krijgen de kinderen een- tot tweemaal per week gymnastiek. Met de gemeente Montferland en alle basisscholen hebben we combinatiefuncties kunnen realiseren. Dat betekent dat alle gymlessen worden gegeven door een vakleerkracht in sporthal De Muizenberg, binnendoor bereikbaar vanuit onze school. Er wordt een jaarrooster gevolgd waarin alle onderdelen van sport en spel aan bod komen en die een doorgaande lijn vormen voor het bewegingsonderwijs.

De kleuters dragen tijdens het gymmen gymschoenen met stroeve, lichte zolen, voorzien van klittenband of elastiek. Liever geen veters, zodat de kinderen zelf hun schoenen aan en uit kunnen trekken. De schoenen worden op school bewaard in een eigen gymtas.

Vanaf groep 3 is voor de gymlessen nodig: een gymbroek en een T-shirt of een gympakje en gymschoenen met lichte zolen die alleen in de sportzaal gebruikt mogen worden. Een handdoek om na het gymmen op te frissen of te douchen, douchen is niet verplicht. Mocht uw kind om een geldende reden niet mee mogen doen, dan geeft u dit zelf door aan de leerkracht.

Alle groepen gymmen op woensdag en vrijdag.

Muziek

Alle groepen krijgen muziekles van vakleerkrachten van het Musiater. De lessen zijn inhoudelijk variërend voor alle groepen.