Schooltijden

Schooltijden

Continurooster

We werken met een continurooster waarbij alle dagen gelijk zijn.
De schooltijden voor alle groepen:

Maandag08.30 - 14.15 uur
Dinsdag08.30 - 14.15 uur
Woensdag08.30 - 14.15 uur
Donderdag08.30 - 14.15 uur
Vrijdag08.30 - 14.15 uur

Vijf-gelijke-dagen-model

Dit is het zogenaamde vijf-gelijke-dagen-model. Elke schooldag is gelijk en elke dag gaan de kinderen van 8.30 uur tot 14.15 uur naar school. Tussen de middag blijven ze op school eten in de eigen groep.

Het kan zijn dat uw kind moeite heeft met de lange dag, zeker in de beginperiode. Kleuters van 4 jaar zijn niet leerplichtig en mogen bijv. opgehaald worden als het overblijven begint. Of, als het nodig is, een dagje thuis blijven om ‘bij te tanken’. Een continurooster geeft wel duidelijkheid: je gaat per dag maar één keer naar school. En het ene kind heeft er meer moeite mee dan het andere kind. Er kunnen dus individuele afspraken gemaakt worden waarmee we samen aan de behoefte van uw kind tegemoet komen. Vanaf het 5e jaar is een kind leerplichtig, maar indien nodig mag een kind 1x per week hiervan afwijken.

Start van de dag

De eerste bel gaat om 8.20 uur. De kinderen hebben de keus om naar binnen te gaan of nog buiten te blijven. Bij de tweede bel gaan alle kinderen naar binnen. De leerkrachten staan bij de deur van het lokaal om de kinderen te begroeten. Bij de kleuters kan dat ook in de kring zijn.
Wilt u er voor zorgen dat uw kind op tijd op school is?

Ouders mogen hun kind naar binnen brengen. Heeft u een korte vraag of mededeling voor de leerkracht, dan kan dat gerust. Heeft u een vraag die meer tijd nodig heeft of iets dat u bezig houdt, schroom dan niet om een afspraak te maken met de leerkracht, de intern begeleider of de directeur.
We bevorderen de rust en ruimte in de gangen en in de groepen. We verwachten dat u geen oponthoud veroorzaakt en dat u de school uit bent als de lessen beginnen.

Pauzes

De kinderen nemen een eigen lunchpakketje mee en eten dit op in de eigen klas. Deze middagpauze is tussen 12.00 uur en 12.45 uur.

De groepen 3 t/m 5 hebben pauze van 10.00 uur tot 10.15 uur.
De groepen 6 t/m 8 hebben pauze van 10.20 uur tot 10.35 uur.
De groepen 1 en 2 spelen voor of na deze pauzes buiten.
Tijdens de pauzes is er op alle pleinen toezicht van de leerkrachten.

Roosters

Vakanties

Zomervakantie8 juli t/m 16 augustus 2019
Herfstvakantie14 t/m 18 oktober 2019
Extra vrije dag6 december 2019
Kerstvakantie23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie24 t/m 28 februari 2020
Pasen10 en 13 april 2020
Meivakantie27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaart21 en 22 mei 2020
Pinksteren1 juni 2020
Zomervakantie13 juli t/m 21 augustus 2020

Studiedagen (alle leerlingen vrij)

vrijdag 4 oktober 2019
maandag 21 oktober 2019
maandag 2 maart 2020
woensdag 20 mei 2020
vrijdag 19 juni 2020

Gymnastiek

De groepen 1, 2 en 3 gymmen op woensdag en vrijdag in sporthal De Muizenberg.

De kleuters dragen tijdens het gymmen gymschoenen met stroeve, lichte zolen, voorzien van klittenband of elastiek. Liever geen veters, zodat de kinderen zelf hun schoenen aan en uit kunnen trekken. De schoenen worden op school bewaard in een eigen gymtas.

Groep 5, 5-6, 6 en 7 gymt op woensdagochtend in sporthal De Muizenberg.
Groep 3-4, 4, 7-8 en 8 gymt op vrijdagochtend in de sporthal.

Voor de gymlessen zijn nodig: een gymbroek en een T-shirt of een gympakje en gymschoenen met lichte zolen die alleen in de sportzaal gebruikt mogen worden. Een handdoek om na het gymmen op te frissen of te douchen, douchen is niet verplicht. Mocht uw kind om een geldende reden niet mee mogen doen, dan geeft u dit zelf door aan de leerkracht.

In ons logo staat dat we bewegen en sportief gedrag belangrijk vinden. Vanaf groep 1 krijgen de kinderen een- tot tweemaal per week gymnastiek. Met de gemeente Montferland en alle basisscholen hebben we combinatiefuncties kunnen realiseren. Dat betekent dat de gymlessen worden gegeven door de vakleerkracht / combinatiefunctionaris juf Yvonne en meester Sven. Er wordt een jaarrooster gevolgd waarin alle onderdelen van sport en spel aan bod komen en die een doorgaande lijn vormen voor het bewegingsonderwijs.

Zwemmen

Groep 3 en 4 zwemt elke maandagochtend in zwembad De Hoevert. Zij krijgen zwemles van medewerkers van het zwembad. De kinderen nemen een tas mee met hun zwemspullen en een (extra) handdoek.

Groep 5 t/m 8 gaat eenmaal in de acht weken zwemmen op dinsdagochtend van 8.15 uur tot 9.00 uur.

Muziek

Alle groepen krijgen muziekles van vakleerkrachten van het Musiater. De lessen zijn inhoudelijk variërend voor alle groepen.