ICT op de Albert Schweitzerschool

Kleuters leren door te spelen. Ook op het gebied van ICT leren we kinderen spelenderwijs digitale en creatieve vaardigheden. ICT is geen doel op zich, maar een middel om andere doelen te realiseren, zoals kwalitatief goed onderwijs en aansluiting van het onderwijs op de huidige en toekomstige kennissamenleving.

Bee-Bot

Met de robotkever Bee-Bot leren kinderen de beginselen van het programmeren en wordt het logisch denken gestimuleerd. Kinderen leren routes uitdenken, instellen, controleren en aanpassen. Ze laten de  Bee-Bot lopen met behulp van de knoppen bovenop Bee-Bot.

Kiene Klanken: de digitale stempeldoos!

Met stempels kunnen kinderen zowel fysiek als digitaal naar hartenlust oefenen met letters, klanken en woorden. Op het tablet wordt de bijbehorende app geopend en kan er gekozen worden uit verschillende opdrachten. De aangeboden oefeningen bevatten auditieve en visuele oefeningen die perfect aansluiten bij onze leesmethode Lijn 3. Zodra kinderen stempelen, horen ze op het tablet de bijbehorende klank of woord uitgesproken en zien én horen kinderen direct of ze het goed hebben gedaan. Daarnaast kunnen ze met de stempels op papier de woordjes stempelen.

Interactieve puzzels

Puzzels zijn leuk om te maken en zeer geschikt om bepaalde leerdoelen mee te oefenen zoals o.a. de woordenschat en fijne motoriek. Wij hebben op school puzzels die met Augmented Reality tot leven komen!

Hoe werken de AR-puzzels?

Wanneer het kind de bijbehorende app op zijn tablet opent, selecteert hij eenvoudig de gewenste puzzel en moet hij allereerst alle puzzelstukjes uit het frame verwijderen om de markering te kunnen scannen. Na het scannen van de markering kan de tablet even aan de kant en zal eerst de puzzel gelegd moeten worden, zoals we gewend zijn. Dus éérst de puzzel maken, handelend leren, en daarna beloond worden met het AR-gedeelte. Wanneer de puzzel klaar is, kan deze gescand worden door de tablet. De puzzel komt meteen tot leven en er verschijnen simpele aanvullende activiteiten binnen het thema van de puzzel. Zo zijn er filmpjes, woorden en liedjes te horen en te zien.

Snappet tablets

Vanaf groep 5 werken kinderen voor de vakken rekenen en begrijpend lezen op een tablet. Deze tablet geeft de leerling direct feedback. Kinderen werken zo meer op hun eigen niveau en leerkrachten kunnen directer instructie geven. Het lesdoel van het kind wordt steeds belangrijker. De tablets zijn een middel om de kinderen en leerkrachten te helpen bij het verwerken en inoefenen van de leerstof en oefenstof.

21e-eeuwse vaardigheden in het onderwijs

Welke vaardigheden hebben jongeren in de toekomst nodig om succesvol te zijn in de samenleving? 21e-eeuwse vaardigheden worden gezien als de competenties die leerlingen nodig hebben in de maatschappij van de toekomst. In het onderstaande model zien we de elf vaardigheden: creatief denken, probleem oplossen, kritisch denken, zelfregulering, sociale en culturele vaardigheden, samenwerken, communiceren, computational thinking, informatievaardigheden, ict-basisvaardigheden en mediawijsheid. Ze kunnen zowel los als in samenhang gezien worden, maar altijd in combinatie met vakspecifieke kennis en vaardigheden. Het is onze taak om deze vaardigheden te verweven in het huidige onderwijs.