Informatie

Meer informatie over onze school

Meer informatie over onze school

Aanmelden

Wordt uw zoon of dochter binnenkort vier jaar? Dan bent u welkom op de Albert Schweitzerschool. Lees meer over het aanmelden!

Meer informatie

Kalender

Vrije dagen, informatieavonden, activiteiten, toetsweken en meer. De belangrijkste data hebben wij voor u op een rij gezet op onze kalender.

Bekijk de kalender

Schoolgids

In deze gids voor ouders van bestaande én toekomstige leerlingen geven wij u een beeld van onze school en het onderwijs op de Albert Schweitzerschool.

Bekijk de schoolgids

Schooltijden

We werken met een continurooster waarbij alle dagen gelijk zijn. Lees op deze pagina meer over het rooster en de vakanties van onze school.

Lees meer

Ons onderwijs

In onze school is er nadrukkelijk ruimte voor de verschillen in onze manier van lesgeven en omgaan met elkaar.

Over ons onderwijs

Praktische informatie

Meer informatie over praktische zaken. Zoals BSO, groepsdoorbroken activiteiten, de schoolarts, ziekmeldingen en meer…

Praktische informatie

Methode & materiaal

We gebruiken een breed en gevarieerd onderwijsaanbod om onze leerlingen te helpen ontwikkelen, leren en vormen. Lees meer over ons aanbod aan methoden en materialen.

Methode & materiaal

ICT

21e-eeuwse vaardigheden in het onderwijs. Kleuters leren door te spelen, ook op het gebied van ICT. Vanaf groep 5 werken kinderen voor bepaalde vakken op een tablet.

Meer over ICT

Sociale vaardigheden

Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en zich er thuis voelen. Lees meer over onze visie op sociale veiligheid en de ontwikkeling van sociale vaardigheden.

Lees meer

KiVa pestprotocol

KiVa is gebruiksvriendelijk, vernieuwend en heeft concrete materialen voor leerkrachten, leerlingen en ouders. Lees meer over het succesvolle antipestprogramma en de zeven gouden KiVa-regels.

Meer over KiVa

Documenten

Vind relevante documenten en bestanden om te bekijken en/of te downloaden.

Lees meer

Organisatie

Kom meer te weten over onze organisatie. Lees over ons team, het bestuur, de geschiedenis, de oudercommissie en meer.

Lees meer

Peuters

Peuteropvang Puck & Albert is de speelleergroep waar spelen centraal staat. Een samenwerking met Puck & Co, gehuisvest in de Albert Schweitzerschool.

Lees meer