Welkom in groep 7!

Wij zijn groep 7A. We zitten met 28 kinderen in de klas en we hebben twee juffen. Op maandag, dinsdag is juf Ans er en op de woensdag, donderdag en vrijdag is juf Anita (de vervangster van juf Pernelle).

Wat leren wij van de herst- tot de kerstvakantie?

 

Groep7-kast

Rekenen
De komende periode werken we aan blok 3 en 4. Natuurlijk blijven we optellen en aftrekken tot 10.000 en gaan we schattend optellen. Ook het vermenigvuldigen en het delen blijven we herhalen en breiden we verder uit. We gaan kommagetallen optellen en de gelijkwaardige breuken worden behandeld. We hebben een eerste kennismaking met procenten. We gaan verder oppervlakte en inhoud en gewicht. Ook gaan we oefenen met het koppelen van een kommagetal aan een breuk. Ook zijn we inmiddels begonnen in het breukenboekje.

 

Taal
De komende periode werken we aan thema 3 ‘Gewoonte’ en thema 4 ‘Fantasie’. Naast woordenschat waar we de nieuwe woorden aanleren die bij het thema horen werken we ook aan: bezittelijke voornaamwoorden, hoofdzinnen en bijzinnen, lijdend voorwerp, leenwoorden, het gezegde, bepaling van tijd en plaats, hulpwerkwoorden.

Spelling
Ook bij spelling werken we aan de thema’s ‘Gewoonte’ en ‘Fantasie’. De categorieën die aan bod komen zijn: woorden met b die klinken als p, woorden met th die klinken als t en verkleinwoorden met aatje, ootje, uutje. Welke woorden schrijf je met een hoofdletter. Woorden met achtervoegsel met heid of tijd. En woorden met g die klinken als zje (garage).
Daarnaast gaan we verder met werkwoordspelling in de verleden tijd. Hiervoor gebruiken we ’t kofschip x.

Begrijpend lezen
We werken aan de onderwerpen van het jeugdjournaal. We oefenen met de volgende strategieën: voorspellen, ophelderen van onduidelijkheden, samenvatten, vragen stellen en verbanden leggen. Iedere week staat één strategie centraal.

 

Geschiedenis
Werken deze periode verder aan thema 2 “Onrust en oorlog’ en aan thema 3 ‘De gouden eeuw’.

Aardrijkskunde
We werken deze periode aan thema 3 ‘Weer en klimaat’ en thema 4 ‘Oost Europa’. Topografie sluit daarbij aan.

Natuur en techniek
We werken aan thema 2 ‘Elektriciteit’ en we maken een start met thema 3 ‘De huid’.

Verkeer
We werken met onze nieuwe verkeersmethode aan thema 2. Hierin komt aan bod: voorsorteren, fietsen op rotondes en voorrang.

 

Hoe kunt u thuis het onderwijs ondersteunen dit schooljaar?
De kinderen krijgen bij ieder nieuw thema van spelling de woordjes met spellingscategorieën mee naar huis. Dit kunnen ze thuis oefenen. Bijna iedere week krijgen de kinderen een samenvatting mee naar huis van een zaakvak. Ook nieuwsbegrip kan thuis geoefend worden. www.nieuwsbegrip.nl. De kinderen hebben allemaal een eigen inlogcode.

 

 

 

Wat hebben wij geleerd tot de herfstvakantie?

We beginnen met rekenen. Tijdens het rekenen werken de kinderen op een tablet. We werken aan de volgende doelen: de kinderen maken kennis met getallen tot een miljoen, optellen en aftrekken tot 1000, vermenigvuldigen onder elkaar, het nemen van een deel van een geheel (breuken) wordt geoefend. Kommagetallen en de koppeling aan breuken. Ook wordt de tijdsduur herhaald.

Op het gebied van lezen doen we ook veel. We lezen elke dag. U kunt denken aan stil lezen, klassikaal lezen, maar we volgen ook twee methodes. Onze technisch leesmethode heet Station Zuid, daar werken alle kinderen op hun eigen sterrenniveau in. Voor begrijpend lezen hebben we Nieuwsbegrip. Elke week een nieuwe actuele tekst die kinderen ook mee naar huis krijgen, zodat de kinderen dit ook thuis kunnen oefenen.
Met ‘klassenbieb’ gaan we regelmatig naar de bibliotheek in het dorp om leesboeken te lenen.

Op het gebied van taal en spelling werken we in thema’s van vier weken. We werken aan woordenschat, taal verkennen (woordsoorten benoemen, zinsbouw, interpunctie, formeel/informeel taalgebruik), spreken en luisteren en schrijven. Met spelling werken we aan verschillende spellingscategorieën. De kinderen krijgen deze per thema mee naar huis. Het zou fijn zijn als dit thuis extra geoefend wordt.

Met schrijven gaan de kinderen steeds meer hun eigen handschrift ontwikkelen. We gebruiken het lopende schrift en het blokschrift.

Voor muziek hebben we de methode 1-2-3-Zing, en daarmee zingen we natuurlijk graag in de klas.

Groep 7A gymt op woensdag en groep 7B op vrijdag met een vakleerkracht.
Verder gaan we ook knutselen en tekenen in de klas.

Met aardrijkskunde behandelen we de komende periode West-Europa en Noord-Europa. Ook de topografie hoort hierbij.
Met geschiedenis behandelen we de thema’s: Het ontdekken van nieuwe werelden en Onrust en oorlog (Beeldenstorm, Luther etc.).
Met natuur en techniek behandelen we het lichaam (wat gebeurt er met het eten) en we hebben het over elektriciteit. Ook gaan we vier keer per jaar naar het technieklokaal.

Voor de zaakvakken krijgt uw kind een samenvatting mee naar huis wanneer een thema af is, waarna een toets volgt.

Voor studievaardigheden werken we met Blits. Hierbij oefenen we met studieteksten, informatiebronnen, schema’s, grafieken en kaartlezen.