Welkom in groep 6!

Wij zijn groep 6A. We hebben 20 leerlingen in onze klas. Vanaf 9 november is juf Maike weer terug. Zij staat dan op maandag, dinsdag en vrijdag in de klas. Juf Esther is op woensdag en donderdag.

Wat leren wij van de herfst- tot de kerstvakantie?

We zijn alweer aan de tweede periode van het schooljaar begonnen. We hebben drukke en leuke weken voor de boeg. Naast het gewone werken in de klas hebben we op 8 november: schoolontbijt en bezoeken we het filmhuis. Ook is er nog de week van de mediawijsheid (16-23 november) en bezoeken we in die week de bibliotheek. Natuurlijk gaan we ook werken over Sinterklaas en Kerst.

 

 

Taal
We werken aan de hand van het thema ‘mode’ aan samenstellingen met woordensoorten zoals: achterhuis (achter=voorzetsel, huis=zelfstandig naamwoord) We oefenen de persoonsvorm en leren over figuurlijk en letterlijk taalgebruik. Ook krijgen we tijdens de woordenschat lessen nieuwe woorden aangeboden.

Spelling
We leren woorden met de c die klinkt als een k. We gaan woorden verkleinen (koning-koninkje) en leren woorden die eindigen op –lijk en –ig (vrolijk, grappig).

 

Rekenen
Bij rekenen gaan we de komende periode oefenen met inhoud en lengte (liter en meter) Ook gaan we meten met schaal. We gaan verder met het kolomsgewijs optellen en het handig uitrekenen van grote tafels (12×25 = … en 6×50 = …). Verder wordt er gerekend met grote deeltafels. We oefenen ook met positiewaarden van een getal (wat is de 8 waard in het getal 8761?).

Voor studievaardigheden werken we met Blits. Hierbij oefenen we met studieteksten, informatiebronnen, schema’s, grafieken en kaartlezen

Bij de wereldoriëntatie vakken werken we over de volgende thema’s:
Natuur en Techniek:
-Stevig en vast, over constructie en bouwen
-Dieren in hun leefomgeving

Geschiedenis:
-Grieken en Romeinen

Aardrijkskunde
-Typisch Noord-Nederland
-Hoog en laag, waarbij we de belangrijkste gebieden van de Nederland leren

Verkeer:
-Voorrangsborden
-Verkeersregels in de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom

 

Hoe kunt u thuis het onderwijs ondersteunen dit schooljaar?
De kinderen in groep 6 krijgen huiswerk mee op de volgende gebieden:
– oefenen van spellingwoordjes
– oefenen van de tafels
– leren voor toetsen
Als er een toets komt, krijgen de ouders daar een mailtje over, zodat er samen kan worden geleerd.

 

 

 

 

 

Wat hebben wij geleerd tot de herfstvakantie?

De eerste week hebben we veel gepraat over regels en afspraken en hebben we spelletjes gedaan om elkaar beter te leren kennen. Ook hebben we wat leuke dingen getekend en gemaakt om in de klas te hangen. Met onze lessen van KiVa zullen we elkaar nog beter leren kennen en ook leren we over ons gedrag en samenwerken.

We gaan de komende periode met rekenen werken met grote tafelsommen en grote deelsommen. Ook oefenen we met de getallen tot 10.000 en maken we een begin met het onder elkaar optellen.

Vijf keer per week gaan we lezen in de klas, dit doen wij met onze bibliotheekboeken en met behulp van onze leesmethode “Station Zuid”. Ook gaan we dit jaar boekbesprekingen houden. We oefenen begrijpend lezen met Nieuwsbegrip. De teksten van Nieuwsbegrip krijgen de kinderen wekelijks mee naar huis, zodat ze dit ook thuis kunnen oefenen. Met ‘klassenbieb’ gaan we regelmatig naar de bibliotheek in het dorp om leesboeken te lenen.
Bij taal leren we elke week nieuwe woorden en zijn we de druk aan het oefenen met woordbenoeming.

Tijdens de lessen aardrijkskunde herhalen we de topografie van de provincies en de hoofdsteden, en ook gaan we leren over steden en dorpen. De topografie wordt uitgebreid en groep 6 leert elk hoofdstuk nieuwe topografie.
Geschiedenis gaat de komende tijd over jagers en verzamelaars.
En bij Natuur en Techniek hebben we het over de voedselketen, paddenstoelen, en over planteneters en vleeseters. Kinderen die hier thuis iets leuk van hebben, mogen dat meenemen voor in de klas.

Hoe kunt u thuis het onderwijs ondersteunen dit schooljaar?
De kinderen in groep 6 krijgen huiswerk mee op de volgende gebieden:
– oefenen van spellingwoordjes
– oefenen van de tafels
– leren voor toetsen
Als er een toets komt, krijgen de ouders daar een mailtje over, zodat er samen kan worden geleerd.