Groep 6-7

Welkom in groep 6-7!

Wij zijn groep 6-7. We zitten met 25 kinderen in de groep. Op maandag, dinsdag en vrijdag hebben we juf Josiene en op woensdag en donderdag juf Jeannette.

De eerste week hebben we veel gepraat over regels en afspraken en hebben we spelletjes gedaan om elkaar beter te leren kennen. Ook hebben we wat leuke dingen getekend en gemaakt om in de klas te hangen. Met onze lessen van KIVA zullen we elkaar nog beter leren kennen en ook leren we over ons gedrag en samenwerken.

 

Wat leren wij van de herfst- tot de kerstvakantie in groep 6?

 

Taal
We werken aan de hand van het thema ‘mode’ aan samenstellingen met woordensoorten zoals: achterhuis (achter=voorzetsel, huis=zelfstandig naamwoord) We oefenen de persoonsvorm en leren over figuurlijk en letterlijk taalgebruik. Ook krijgen we tijdens de woordenschat lessen nieuwe woorden aangeboden.

Spelling
We leren woorden met de c die klinkt als een k. We gaan woorden verkleinen (koning-koninkje) en leren woorden die eindigen op –lijk en –ig (vrolijk, grappig).

 

Rekenen
Bij rekenen gaan we de komende periode oefenen met inhoud en lengte (liter en meter) Ook gaan we meten met schaal. We gaan verder met het kolomsgewijs optellen en het handig uitrekenen van grote tafels (12×25 = … en 6×50 = …). Verder wordt er gerekend met grote deeltafels. We oefenen ook met positiewaarden van een getal (wat is de 8 waard in het getal 8761?).

Voor studievaardigheden werken we met Blits. Hierbij oefenen we met studieteksten, informatiebronnen, schema’s, grafieken en kaartlezen

Bij de wereldoriëntatie vakken werken we over de volgende thema’s:
Natuur en Techniek
-Stevig en vast, over constructie en bouwen
-Dieren in hun leefomgeving

Geschiedenis
-Grieken en Romeinen

Aardrijkskunde
-Typisch Noord-Nederland
-Hoog en laag, waarbij we de belangrijkste gebieden van de Nederland leren

Verkeer
-Voorrangsborden
-Verkeersregels in de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom

 

Hoe kunt u thuis het onderwijs ondersteunen dit schooljaar?
De kinderen krijgen bij ieder nieuw thema van spelling de woordjes met spellingscategorieën mee naar huis. Dit kunnen ze thuis oefenen. Bijna iedere week krijgen de kinderen een samenvatting mee naar huis van een zaakvak. Ook nieuwsbegrip kan thuis geoefend worden. www.nieuwsbegrip.nl. De kinderen hebben allemaal een eigen inlogcode.

 

 

 

 

Wat leren wij van de herfst- tot de kerstvakantie in groep 7?

Rekenen
De komende periode werken we aan blok 3 en 4. Natuurlijk blijven we optellen en aftrekken tot 10.000 en gaan we schattend optellen. Ook het vermenigvuldigen en het delen blijven we herhalen en breiden we verder uit. We gaan kommagetallen optellen en de gelijkwaardige breuken worden behandeld. We hebben een eerste kennismaking met procenten. We gaan verder oppervlakte en inhoud en gewicht. Ook gaan we oefenen met het koppelen van een kommagetal aan een breuk. Ook zijn we inmiddels begonnen in het breukenboekje.

 

Taal
De komende periode werken we aan thema 3 ‘Gewoonte’ en thema 4 ‘Fantasie’. Naast woordenschat waar we de nieuwe woorden aanleren die bij het thema horen werken we ook aan: bezittelijke voornaamwoorden, hoofdzinnen en bijzinnen, lijdend voorwerp, leenwoorden, het gezegde, bepaling van tijd en plaats, hulpwerkwoorden.

Spelling
Ook bij spelling werken we aan de thema’s ‘Gewoonte’ en ‘Fantasie’. De categorieën die aan bod komen zijn: woorden met b die klinken als p, woorden met th die klinken als t en verkleinwoorden met aatje, ootje, uutje. Welke woorden schrijf je met een hoofdletter. Woorden met achtervoegsel met heid of tijd. En woorden met g die klinken als zje (garage).
Daarnaast gaan we verder met werkwoordspelling in de verleden tijd. Hiervoor gebruiken we ’t kofschip x.

Begrijpend lezen
We werken aan de onderwerpen van het jeugdjournaal. We oefenen met de volgende strategieën: voorspellen, ophelderen van onduidelijkheden, samenvatten, vragen stellen en verbanden leggen. Iedere week staat één strategie centraal.

Geschiedenis
Werken deze periode verder aan thema 2 “Onrust en oorlog’ en aan thema 3 ‘De gouden eeuw’.

Aardrijkskunde
We werken deze periode aan thema 3 ‘Weer en klimaat’ en thema 4 ‘Oost Europa’. Topografie sluit daarbij aan.

Natuur en techniek
We werken aan thema 2 ‘Elektriciteit’ en we maken een start met thema 3 ‘De huid’.

Verkeer
We werken met onze nieuwe verkeersmethode aan thema 2. Hierin komt aan bod: voorsorteren, fietsen op rotondes en voorrang.

 

>> Welke bijzonderheden zijn er deze periode?
Donderdagochtend 8 november hebben we met elkaar het Nationaal Schoolontbijt.
Van 16 t/m 23 november is er de week van de mediawijsheid.
Dinsdag 20 november gaat groep 7B naar het Technieklokaal.
Op dinsdag 20 november is er ’s avonds een ouderavond over mediawijsheid.
Dinsdag 27 november is er ‘klassenbieb’.
Woensdag 5 december: Sinterklaas op school
Donderdag 20 december: kerstviering

 

 

Wat hebben wij geleerd tot de herfstvakantie in groep 6?

We gaan de komende periode met rekenen werken met grote tafelsommen en grote deelsommen. Ook oefenen we met de getallen tot 10.000 en maken we een begin met het onder elkaar optellen.

Vijf keer per week gaan we lezen in de klas, dit doen wij met onze bibliotheekboeken en met behulp van onze leesmethode “Station Zuid”. Ook gaan we dit jaar boekbesprekingen houden. We oefenen begrijpend lezen met Nieuwsbegrip. De teksten van Nieuwsbegrip krijgen de kinderen wekelijks mee naar huis, zodat ze dit ook thuis kunnen oefenen. Met ‘klassenbieb’ gaan we regelmatig naar de bibliotheek in het dorp om leesboeken te lenen.
Bij taal leren we elke week nieuwe woorden en zijn we de druk aan het oefenen met woordbenoeming.

Tijdens de lessen aardrijkskunde herhalen we de topografie van de provincies en de hoofdsteden, en ook gaan we leren over steden en dorpen. De topografie wordt uitgebreid en groep 6 leert elk hoofdstuk nieuwe topografie.
Geschiedenis gaat de komende tijd over jagers en verzamelaars.
En bij Natuur en Techniek hebben we het over de voedselketen, paddenstoelen, en over planteneters en vleeseters. Kinderen die hier thuis iets leuk van hebben, mogen dat meenemen voor in de klas.

Verder gaan we natuurlijk gymmen, knutselen en tekenen.

De kinderen in groep 6 krijgen huiswerk mee op de volgende gebieden:
– oefenen van spellingwoordjes
– oefenen van de tafels
– leren voor toetsen
Als er een toets komt, krijgen de ouders daar een mailtje over, zodat er samen kan worden geleerd.

 

Wat hebben wij geleerd tot de herfstvakantie in groep 7?

We laten u nu wat weten over waar we de komende periode in groep 7 aan gaan werken.
We beginnen met rekenen. Tijdens het rekenen werken de kinderen op een tablet. We werken aan de volgende doelen: de kinderen maken kennis met getallen tot een miljoen, optellen en aftrekken tot 1000, vermenigvuldigen onder elkaar, het nemen van een deel van een geheel (breuken) wordt geoefend. Kommagetallen en de koppeling aan breuken. Ook wordt de tijdsduur herhaald.

Op het gebied van lezen doen we ook veel. We lezen elke dag. U kunt denken aan stil lezen, klassikaal lezen, maar we volgen ook twee methodes. Onze technisch leesmethode heet Station Zuid, daar werken alle kinderen op hun eigen sterrenniveau in. Voor begrijpend lezen hebben we Nieuwsbegrip. Elke week een nieuwe actuele tekst die kinderen ook mee naar huis krijgen, zodat de kinderen dit ook thuis kunnen oefenen.
Met ‘klassenbieb’ gaan we regelmatig naar de bibliotheek in het dorp om leesboeken te lenen.

Op het gebied van taal en spelling werken we in thema’s van vier weken. We werken aan woordenschat, taal verkennen (woordsoorten benoemen, zinsbouw, interpunctie, formeel/informeel taalgebruik), spreken en luisteren en schrijven. Met spelling werken we aan verschillende spellingscategorieën. De kinderen krijgen deze per thema mee naar huis. Het zou fijn zijn als dit thuis extra geoefend wordt.

Met schrijven gaan de kinderen steeds meer hun eigen handschrift ontwikkelen. We gebruiken het lopende schrift en het blokschrift.

Voor muziek hebben we de methode 1-2-3-Zing, en daarmee zingen we natuurlijk graag in de klas.

Groep 7A gymt op woensdag en groep 7B op vrijdag met een vakleerkracht.
Verder gaan we ook knutselen en tekenen in de klas.

Met aardrijkskunde behandelen we de komende periode West-Europa en Noord-Europa. Ook de topografie hoort hierbij.
Met geschiedenis behandelen we de thema’s: Het ontdekken van nieuwe werelden en Onrust en oorlog (Beeldenstorm, Luther etc.).
Met natuur en techniek behandelen we het lichaam (wat gebeurt er met het eten) en we hebben het over elektriciteit. Ook gaan we vier keer per jaar naar het technieklokaal.

Voor de zaakvakken krijgt uw kind een samenvatting mee naar huis wanneer een thema af is, waarna een toets volgt.

Voor studievaardigheden werken we met Blits. Hierbij oefenen we met studieteksten, informatiebronnen, schema’s, grafieken en kaartlezen.