Welkom in groep 5!

Wij zijn groep 5A. We zitten met 24 kinderen in de klas. Tot half november is meester Michel de hele week onze meester, en vanaf 16 november komt juf Esther op de vrijdag.

We zijn met rekenen gestart met het oefenen van de tafels 6 t/m 9. Ook herhalen we de andere tafels die we al kennen. Naast de tafels wordt er ook geoefend met de deeltafels.
Het automatiseren on de 100 automatiseren doen we 3 keer per week.
Het klokkijken wordt herhaald met de hele uren, halve uren en kwartieren. We starten daarna met 5 of 10 minuten over en voor het hele en halve uur. Ook wordt er gestart met digitaal klokkijken.
Tijdens de projecttaken wordt er geoefend met meten, tijd en geld.

 

 

Voor begrijpend lezen gebruiken we Nieuwsbegrip. De actuele onderwerpen sluiten vaak aan bij het Jeugdjournaal. Er staat er een strategie centraal die in de betreffende les wordt getraind. Het is belangrijk dat kinderen leren om secuur te lezen. Strategieën zijn: voorspellen, verbanden, samenvatten, ophelderen van onduidelijkheden en vragen stellen over de tekst.

Het technisch lezen oefenen we met Station Zuid en hiermee werken kinderen in hun eigen sterrenniveau. Daarnaast lezen kinderen in boeken uit onze eigen bibliotheek. Meters lezen is belangrijk. En de boekbespreking is een onderdeel die voor het hele schooljaar al is ingepland.

 

Taal werkt volgens een thema waarin woordenschat aan bod komt en er wordt aandacht besteed aan bijvoeglijke naamwoorden, zelfstandige naamwoorden en werkwoorden. Ook de persoonsvorm en het onderwerp komen aan bod. Het alfabet wordt herhaald. Het verschil tussen enkelvoud en meervoud wordt uitgelegd. Tot slot komen er verkleinwoorden en tegenstellingen aan de orde.

Met spelling zijn we gestart met het instapdictee. De volgende spellingscategorieën komen aan bod: thema 3: ij, _be_, ver_ en ge_ woorden. Thema 4: -d op het eind, open en gesloten lettergreep.
De woorden worden tijdens de lessen in een schrift geschreven, maar ook op de Snappet-tablet getypt. De betreffende woorden staan vijf seconden in beeld en daarna moeten de kinderen het woord foutloos typen. Veel herhalen is belangrijk.

 

Dan zijn er nog de zaakvakken.

Met geschiedenis zijn we inmiddels bij de Romeinen aanbeland en straks gaan we naar de Middeleeuwen.

Bij natuur en techniek gaat het over de volgende thema’s: apparaten en groeien.

Aardrijkskunde gaat verder met kaartlezen, plattegronden, schaalstokjes, legenda’s en kaartvakken.

 

Hoe kunt u thuis het onderwijs ondersteunen dit schooljaar?
Lezen is heel belangrijk, bijv. samen lezen en erover praten.
Boekbespreking: de kinderen hebben inmiddels het rooster meegekregen, dan weten ze wanneer ze aan de beurt zijn om een boek te bespreken. Ook staat er uitgelegd wat de bedoeling is.
Bij elk thema hoort een woordpakket, en het zou fijn zijn als u dit thuis met uw kind wilt oefenen.
Daarnaast kunt u met uw kind de tafels van 6, 7, 8, 9 oefenen, en samen klokkijken.

 

 

 

Wat hebben wij geleerd tot de herfstvakantie?

We zijn met rekenen gestart met het herhalen van de tafels 1 t/m 5 + 10 en we starten met de tafel van 6. Daarna komen de deelsommen aan bod. We zijn ook bezig met het automatiseren onder de 100 met verschillende oplossingsstrategieën, zoals bijvoorbeeld de getallenlijn.
Het klokkijken wordt herhaald met de hele uren, halve uren en kwartieren. We starten daarna met 5 of 10 minuten over en voor het hele en halve uur.
Tijdens de projecttaken wordt het lezen van grafieken geoefend. Ook leren de kinderen over inhoudsmaten en gewichten en rekenen we met geld.
Het rekenen wordt verwerkt op de Snappet-tablet. Het voordeel is dat kinderen leerstof krijgen aangeboden op hun eigen niveau.

Voor begrijpend lezen gebruiken we Nieuwsbegrip. De actuele onderwerpen sluiten vaak aan bij het Jeugdjournaal. Er staat er een strategie centraal die in de betreffende les wordt getraind. Het is belangrijk dat kinderen leren om secuur te lezen. Strategieën zijn: voorspellen, verbanden, samenvatten, ophelderen van onduidelijkheden en vragen stellen over de tekst.

Het technisch lezen oefenen we met Station Zuid en hiermee werken kinderen in hun eigen sterrenniveau. Daarnaast lezen kinderen in boeken uit onze eigen bibliotheek. Meters lezen is belangrijk. En de boekbespreking is een onderdeel waar we mee starten.

Taal werkt volgens een thema waarin woordenschat aan bod komt en er wordt aandacht besteed aan bijvoeglijke naamwoorden, zelfstandige naamwoorden en werkwoorden. Ook de persoonsvorm en het onderwerp komen aan bod. Het alfabet wordt herhaald. Het verschil tussen enkelvoud en meervoud wordt uitgelegd. Tot slot komen er verkleinwoorden en tegenstellingen aan de orde.

Met spelling zijn we gestart met het instapdictee. De volgende spellingscategorieën komen aan bod: ng/nk, eer / oor / eur, aai / ooi / oei. Daarna eeuw / ieuw / uw, ch / cht en ei.
De woorden worden tijdens de lessen in een schrift geschreven, maar ook op de Snappet-tablet getypt. De betreffende woorden staan vijf seconden in beeld en daarna moeten de kinderen het woord foutloos typen. Veel herhalen is belangrijk.

Tijdens het schrijfonderwijs oefenen we diverse letters in ons schoolhandschrift. We letten op een goede schrijfhouding zodat er netjes geschreven kan worden.

Nieuw voor de kinderen in groep vijf zijn de zaakvakken.
Tijdens geschiedenis beginnen we met de tijdwijzers: van kalenders, klokken tot seizoenen. Daarna komen rendierjagers.

Met natuur en techniek gaat het over de volgende thema’s: planten en dieren, en apparaten.

Aardrijkskunde begint met kaartlezen, plattegronden, schaalstokjes, legenda’s en kaartvakken.

Verder knutselen en tekenen we regelmatig.

We gymmen op woensdag en de kinderen krijgen dan les van vakleerkracht Yvonne.

Voor muziek maken we gebruik van 1-2-3-Zing en de kinderen leren o.a. ritmes klappen.

Met de lessen van KiVa leren de kinderen elkaar nog beter kennen en we leren om goed met elkaar om te gaan.