Welkom in groep 4!

Wij zijn groep 4A. We zitten met 22 kinderen in de klas en we hebben twee juffen. Op maandag, dinsdag en vrijdag is juf Femke er, en op woensdag en donderdag juf Mieke.

Wat leren wij van de herfst- tot de kerstvakantie?

Rekenen
We zijn begonnen met het aanbieden van de tafels. De tafel van 1, 2 en 10 mogen de kinderen al oefenen en bij ons komen opzeggen. De tafel van 5 komt er ook al gauw aan (blok 3, begin november). Begin december zal de tafel van 3 er ook bij komen.
We zijn ook druk bezig met het structureren. Het opbouwen van de getallen in tientallen en eenheden. We leren getallen als 50 splitsen. Aan het einde van blok 3 beginnen we met aftrekken over het tiental op de lege getallenlijn. Denk dan aan sommetjes als 32 – 4.

 

Technisch lezen
In groep 4 besteden we veel aandacht aan technisch lezen. Dit doen we door middel van onze methode Station Zuid, maar ook op andere manieren. Zo gaan we deze periode weer starten met het leescircuit. De kinderen lezen dan in kleine groepjes op veel verschillende manieren. Zo kunnen ze stripboeken lezen, luisterboeken lezen op de laptop, een prentenboek lezen en voorbereiden om ook echt aan de kleuters te mogen voorlezen, vreemde zaken, toneellezen, tijgerlezen, mini informatie boekjes lezen.

Taal
We werken aan het verschil tussen klinkers en medeklinkers. De kinderen gaan leren om het bijvoeglijk naamwoord in een zin te herkennen. We leren woordbetekenissen af te leiden uit een plaatje. En de kinderen leren samenstellingen herkennen waar een werkwoord en een zelfstandig naamwoord in zit.

 

Spelling
We gaan het in thema 3 hebben over woorden met een -ng en een -nk, woorden met ei en ij, woorden met eer, oor en eur. In thema 4 bieden we woorden met aai, ooi en oei aan, woorden met een -d op het eind en woorden die beginnen met be-, ge-, of ver-.

 

Schrijven
Na het herhalen van letters en bindingen tussen letters zijn we inmiddels begonnen met het aanleren van de hoofdletters. Inmiddels zijn deze hoofdletters al aangeleerd: N, M, V, W, I, J, H, J en K. De letters volgen elkaar nu in rap tempo op, want de komende periode leren we de U, IJ, Y, Z, T, F en P.

 

Hoe kunt u thuis het onderwijs ondersteunen dit schooljaar?
Taal: elke start van het nieuwe thema krijgt u via uw kind informatie mee met de spellingsregels die op dat moment centraal staan.
De teksten van Nieuwsbegrip krijgen de kinderen wekelijks mee naar huis, zodat ze dit ook thuis kunnen oefenen.
Rekenen: zodra er een nieuwe tafel aangeleerd wordt, krijgt uw kind deze op een A-4tje mee naar huis om samen te oefenen.
Ook het lezen is heel erg belangrijk, bijv. samen een boekje lezen en erover praten. Fijn als u dat thuis ook met regelmaat zou kunnen doen.
Mocht u meer willen weten over thuis oefenen, spreek ons dan even aan!

 

 

Wat hebben wij geleerd tot de herfstvakantie?

We laten u nu weten over waar we de komende periode in de groepen 4 aan gaan werken.

We beginnen met rekenen. Op het gebied van rekenen gaan de kinderen in groep 4 de tafels leren. Maar voordat we hieraan gaan beginnen, gaan we eerst nog verder oefenen met het verkennen van de getallen tot en met 100, het optellen en aftrekken tot 20, en ook rekenen met geld en klokkijken komen aan bod.

We lezen elke dag zoals ‘stil lezen’, klassikaal lezen, duo lezen, maar we volgen ook de methodes. Onze technisch leesmethode heet Station Zuid, daarmee werken alle kinderen op hun eigen sterrenniveau. Voor begrijpend lezen hebben we Nieuwsbegrip. Elke week is er een nieuwe actuele tekst. In het begin van groep 4 zetten we voornamelijk nog in op het technisch lezen, en het begrijpend lezen komt iets later aan bod.
Regelmatig mogen de kinderen een boek lenen uit onze eigen schoolbibliotheek.

Op het gebied van taal en spelling in groep 4 leren we vanaf het begin al over zelfstandige naamwoorden en lidwoorden. Met spelling gaan we alle categorieën bekijken en spellingsregels leren. We beginnen in thema 1 met woorden als ‘klap, tent en plant’ (woorden met een dubbele medeklinker) en woorden als ‘wolk en berg’ (soms hoor je hier een ‘u’, maar je schrijft hem niet).
Met schrijven leren we de hoofdletters. Maar we beginnen eerst met een stukje herhalen en de schrijfletters op de juiste manier aan elkaar verbinden.

In groep 4 krijgen de kinderen 4 muziekles van een vakleerkracht. Juf Atie komt (bijna) het hele jaar op woensdag muziekles geven aan de kinderen. Ze krijgen hier ook allemaal een eigen blokfluit voor en aan het einde van het jaar zullen ze voor u optreden!

We gymmen op vrijdag, ook met een vakleerkracht. We gymmen samen met de kinderen van groep 4/5 en hebben genoeg tijd om te bewegen.

Op maandag mogen we naar het zwembad toe, daar krijgen we zwemles en is er zelfs de mogelijkheid om diploma’s te halen onder het schoolzwemmen.

Verder knutselen en tekenen we natuurlijk ook in de klas.