Welkom in groep 3!

Wij zijn groep 3A en er zitten 25 kinderen in de groep. Op maandag en dinsdag is juf Simone in de groep, op donderdag en vrijdag juf Diseré. Op woensdag is dat wisselend.

Wat spelen en leren wij van de herfst- tot de kerstvakantie?

In de periode van de herfstvakantie tot de kerstvakantie gaan we in groep 3a aan de slag met de volgende onderwerpen in de verschillende leervakken:

 

Taal/lezen
We gaan verder met thema 4 ‘op wielen’ en thema 5 ‘mijn lijf’. De nieuwe letters zijn: w, g, eu, f, au, ij, v, ui, sch, uu en z. De nieuwe letters worden op de bekende manier aangeleerd. Hiermee kunnen er weer nieuwe woorden gemaakt en gelezen worden waardoor het lezen en de spelling verder wordt ontwikkeld.

Spelling
Het hakken en plakken van de mkm-woorden (zoals kat, poes, reis) wordt uitgebreid naar mmkm-, mkmm- en mmkmm-woorden, bijvoorbeeld stap, paars, kromt (m = medeklinker en k = klinker).

 

Rekenen
We beginnen met het maken van sommen. Eerst spelen we met de kinderen de situatie echt na, wat gebeurt er? Stappen er mensen in of uit? We rijden met een bus langs verschillende haltes en laten de kinderen ervaren wat – en + betekent. Er staan ook echt bussen met haltes in het schrift: de bussommen. Daarna worden de bussommen vervangen door pijlentaal, want je kan ook rekenen met dropjes, koekjes, appels, pepernoten, enz. De kinderen maken dan sommen bij een verhaaltje. Vervolgens gaan we naar de kale sommen zoals: 3+2= … .
We leren tellen t/m 80, tientallen benoemen t/m 100, buurgetallen benoemen t/m 50. We gaan dubbelen en splitsen t/m 10, dit hoort ook bij automatiseren. Dubbelen werkt als volgt: 4 = 2+2 en 8= 4+4. Splitsen doen we zo: 10 kan gesplitst worden in 10/0, 9/1, 8/2, 7/3, 6/4,5/5, 4/6, 3/7, 2/8, 9/1, 10/0. We gebruiken hiervoor o.a. verliefde harten, eierdoos en splitspalen. Er wordt gevarieerd met bijvoorbeeld: er zitten 10 eieren in een doos maar je ziet er 6… hoeveel zie je er niet?
In de projecttaak leren we de hele uren, we gaan rekenen met geld (munten van 5, 2,en 1 eurocent) en we gaan een plattegrond lezen.

 

Verkeer
We leren hoe we veilig moeten fietsen, hoe we ons moeten gedragen op de fiets en waar we veilig kunnen spelen.

 

Op de dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag werken we aan een overkoepelend thema in hoeken, dat doen we twee keer twintig minuten. Het thema op dit moment is ‘de pizzeria’. Dit thematisch spelend leren is om de overgang van groep 2 naar groep 3 natuurlijker te laten verlopen. De kinderen leren spelend in situaties die er ook in de ‘grote mensenwereld’ zijn.
Ons volgende thematisch spelend leren thema is ‘het ziekenhuis’. De kinderen weten dit nog niet en dat willen we graag zo houden. Maar we willen u alvast vragen om mee te sparen en te denken voor materialen die hiervoor nodig zijn. Bijvoorbeeld: medicijndoosjes, kleding, verband, potjes, enz.

 

Hoe kunt u thuis het onderwijs ondersteunen dit schooljaar?
Vlot en goed leren lezen aan het begin van de basisschool is belangrijk omdat bij veel vakken teksten een belangrijke rol spelen. Het boek heeft concurrentie van nieuwere media zoals televisie en (spel)computer, maar ook hier is goed kunnen lezen onmisbaar. U kunt veel doen om de leesontwikkeling van uw kind te stimuleren. Hieronder enkele tips.

– Begin zo vroeg als kan met voorlezen. Uit onderzoek op het gebied van lezen blijkt dat kinderen die van jongs af aan zijn voorgelezen, beter gemotiveerd zijn om te leren lezen.
– Blijf zo lang als kan voorlezen. Ook kinderen die goed kunnen lezen vinden het fijn om voorgelezen te worden. U oefent hiermee de luistervaardigheden en de woordenschat.
– Kies een boek dat past bij de ontwikkeling en belangstelling van uw kind.
– Lees met vaste regelmaat. Beter iedere dag tien minuten dan één keer per week een uur.
– Stel vragen en praat verder. Wanneer een kind zijn ervaringen met een boek kan delen, leidt dit vaak tot nieuwe ideeën, een beter begrip van het boek en een groter leesplezier.

 

Wat hebben wij geleerd tot de herfstvakantie?

De eerste twee weken hebben we met elkaar kennis gemaakt en besproken hoe we met elkaar willen werken en spelen. We hebben een bouwhoek, leeshoek en huishoek.

In de ochtenden wordt er geleerd en gewerkt en ’s middags wordt er gespeeld en gewerkt in hoeken aan de hand van thema’s. Deze thema’s zijn gelijk voor de groepen 1 t/m 3. Het eerste thema is ‘De nieuwe groep’.

Onderstaand een korte uitleg over de leervakken van groep 3. Wij zien u graag tijdens de inloopochtenden in de laatste week voor de herfstvakantie. U kunt dan zien hoe de kinderen leren en werken in groep 3.

Om te leren lezen, gebruiken we in groep 3 de leesmethode Lijn 3. We leren de letters aan door middel van letterfilmpjes op het digibord. We werken aan de hand van thema’s. Elk thema duurt drie weken. De eerste drie thema’s zijn: De nieuwe groep, De boom en Smakelijk eten.
Het eerste thema ‘De nieuwe groep’ staat in het teken van wennen en kennismaken met elkaar en met Lijn 3. We nemen veel tijd om de kinderen wegwijs te maken in de materialen en de nieuwe manier van werken in groep 3. Uw kind werkt voor lezen in een eigen werkboek dat aan het einde van het thema mee naar huis gaat. Achter in het werkboek vindt u een speciale ouderpagina. Daar kunt u zien wat uw kind geleerd heeft met lezen.
De volgende letters komen deze periode aan bod: r, i, d, k, aa, n, e, s, b, oo, m, ee, t, a, ie, l, u, o, p, oe, h. Oefenen met de aangeleerde letters doen we o.a. met de letterdoos, het bijbehorende leesboek, het werkboek, het rijtjesboek, het woorddoeboekje met stickers, de woordmaker en de computer.

Spelling is gekoppeld en verweven met taal/lezen van Lijn 3. We schrijven en oefenen in het spellingwerkboek en met de letters die de kinderen hebben geleerd, leren ze woorden schrijven Tot aan de herfstvakantie maken we veel gebruik van de hakkaart. Via de hakkaart leren de kinderen woorden hakken en plakken. Het woord DAAN wordt gehakt in D-AA-N en geplakt als DAAN. Zo leren de kinderen het woord te schrijven zoals je het hoort.
Regelmatig mogen de kinderen een boek lenen uit onze eigen schoolbibliotheek.

Voor rekenen maken we gebruik van de rekenmethode Wereld in Getallen en van de methode Met Sprongen Vooruit. Tot aan de herfstvakantie zetten we vooral in op leren tellen, ordenen en lokaliseren, springen naar getallen, getalbeelden, aanvullen tot 10 en splitsingen. We maken gebruik van een werkboek voor zelfstandig werken en van de computer om te oefenen. Op maandag is er een projectles. Dat is een gezamenlijke les die inzet op klok kijken, meten en wegen.

Voor schrijven maken we gebruik van de methode Klinkers. We zijn begonnen met het schrijven van de cijfers en daarna leren we ook de letters schrijven. We leren schrijven in een schrift tussen lijntjes. Ook leren we hoe we hoe we in een goede schrijfhouding moeten zitten, hoe we ons potlood vast moeten houden en hoe we ons schrijfschrift moeten neerleggen. We oefen de letters ook in de lucht, op de tafel, bij elkaar op de rug en in ons oefenschrift. In het schrijfschrift worden de letters afzonderlijk aangeleerd als schrijfletter. Later wordt aangeleerd de schrijfletters te verbinden.

Bovenstaande vakken zijn de belangrijkste vakken in groep 3 en komen elke dag aanbod. Maar we doen natuurlijk nog veel meer: gymnastiek twee keer in de week, elke week zwemmen, expressie, tekenen, drama/toneel, muziek, trefwoord, KiVa, spelen en sociale vaardigheden.

Hoe kunt u thuis het onderwijs ondersteunen dit schooljaar?
Samen lezen en voorlezen met uw kind.
Liedjes meezingen van 1-2-3-Zing; u heeft hiervoor een inlogcode.