Groep 1-2 A

Welkom in groep 1 en 2!

Wij zijn groep 1-2A en er zitten 21 kinderen in de groep. Op maandag t/m woensdag hebben we juf Charon en op donderdag en vrijdag juf Marijke.

Wat spelen en leren wij van de herfst- tot de de kerstvakantie?

Thema’s
In de periode van de herfst- tot de kerstvakantie werken wij aan de volgende thema’s: ‘Herfst’ en ‘Het ziekenhuis’ (incl. sinterklaas en kerst).

 

Taalontwikkeling en rekenontwikkeling
De kringactiviteiten komen o.a. uit de methode Kleuterplein, waarin alle domeinen van het kleuteronderwijs voorbij komen: van rekenen tot lezen en van beeldende vorming tot muziek. Ook maken we gebruik van de rekenmethode Met Sprongen Vooruit. Dit sluit dan allemaal aan bij ons thema. Hiermee werken we o.a. aan oriëntatie op boeken, klanken, regels in de klas en op school, rangtelwoorden en tijdsvolgorde.
Bij elk thema staat er weer een letter centraal.
Bij thema ‘Herfst’ wordt de letter W (van wind) aangeboden.
Bij thema ‘Het ziekenhuis’ komen de volgende letters aanbod: de letter Z (van ziekenhuis), de letter P (van Piet) en de letter K (van kerst).
De letter heeft tijdens het thema een centrale plek in de klas, namelijk in de lettermuur. De kinderen mogen van thuis spullen meenemen die beginnen met de betreffende letter.
In de kleutergroepen werken we naast Kleuterplein ook met Logo3000. De bijbehorende praatplaten hebben net als de lettermuur een vaste plek in de klas. Logo3000 komt dagelijks aan bod. Met deze methode voor woordenschatontwikkeling krijgen kinderen dagelijks nieuwe basiswoorden aangeboden, wat hen ook helpt bij het leren lezen.

Werkjes
De werkjes sluiten aan bij elk thema en zijn gericht op het niveau dat past bij het kind. De werkjes hangen per week op het planbord en kinderen kunnen kiezen wanneer ze welk werkje willen gaan maken.

Gymnastiek
Op woensdag en vrijdag mogen de kinderen zich uitleven tijdens de gymles met onze vakdocent Sven. Uiteraard is de leerkracht ook aanwezig bij de gymles.
We gymmen beide dagen in de ochtend en de kinderen gymmen in ondergoed en dragen hun eigen gymschoenen. De gymschoenen bewaren we op school in een gymtas.

 

Sociale vaardigheden
We werken met de methode ‘KiVa’ en met ‘Kinderen en hun sociale talenten’ over samen werken en samen spelen.

Muziek
We bieden verschillende liedjes en dansjes aan. Een aantal van deze liedjes staan op 123zing.nl. U heeft hiervoor een inlogcode ontvangen, zodat u thuis de liedjes met uw kind kan beluisteren. Elk nieuw liedje wordt hieraan toegevoegd.

 

Hoe kunt u thuis het onderwijs ondersteunen dit schooljaar?
Lees samen met uw kind het boek dat hij/zijgekozen heeft van de Boekenpret. Ook kunt u samen met uw kind op zoek gaan naar spullen voor de lettermuur.
Liedjes meezingen van 1-2-3-Zing; u heeft hiervoor een inlogcode.

 

 

Wat spelen en leren wij tot de herfstvakantie?

Thema’s
In de periode van de zomer tot de herfstvakantie werken wij aan de volgende thema’s: ‘Een nieuw schooljaar’ en ‘Vriendschap / familie’.
Tussen deze thema’s door hebben wij een thema vrije week.

Taalontwikkeling en rekenontwikkeling
De kringactiviteiten komen o.a. uit de methode Kleuterplein, waarin alle domeinen van het kleuteronderwijs voorbij komen: van rekenen tot lezen en van beeldende vorming tot muziek. Ook maken we gebruik van de rekenmethode Met Sprongen Vooruit. Dit sluit dan allemaal aan bij ons thema. Hiermee werken we o.a. aan oriëntatie op boeken, klanken, regels in de klas en op school, rangtelwoorden en tijdsvolgorde.
In onze klas staat bij elk thema een letter centraal.
Bij het thema ‘Een nieuw schooljaar’ wordt de letters S (van school) aangeboden.
Tijdens de vrije week hebben we de letter B (van het woord boom) centraal staan.
Tijdens het thema ‘Vriendschap en familie’ komen de letters V (van vriendschap) en de letter F (van familie) voorbij.
De letter heeft tijdens het thema een centrale plek in de klas, namelijk in de lettermuur. De kinderen mogen van thuis spullen meenemen die beginnen met de betreffende letter.
In de kleutergroepen werken we naast Kleuterplein ook met Logo3000. De bijbehorende praatplaten hebben net als de lettermuur een vaste plek in de klas. Logo3000 komt dagelijks aan bod. Met deze methode voor woordenschatontwikkeling krijgen kinderen dagelijks nieuwe basiswoorden aangeboden, wat hen ook helpt bij het leren lezen.

Werkjes
In deze periode starten wij met het planbord. De werkjes zijn themagebonden en sluiten aan op het niveau van het kind.

Gymnastiek
Op woensdag en vrijdag mogen de kinderen zich uitleven tijdens de gymles met onze nieuwe vakleerkracht Sven. Uiteraard is de eigen leerkracht ook aanwezig bij de gymles.

Sociale vaardigheden
We werken met de methode ‘KiVa’ over ‘Wie zijn wij’ en met de methode ‘Kinderen en hun sociale talenten’ over ervaringen delen.
Tijdens deze eerste periode werken we volop aan de groepsvorming en de regels in de klas.

Hoe kunt u thuis het onderwijs ondersteunen dit schooljaar?
Een boekje voorlezen en er over praten. Samen praten over het gelezen verhaal/boek stimuleert ook de woordenschat. En samen het boek lezen dat uw kind gekozen heeft met Boekenpret.
Liedjes meezingen van 1-2-3-Zing; u heeft hiervoor een inlogcode.