Schooltijden en vakanties

Schooltijden

We werken met een continurooster waarbij alle dagen gelijk zijn.


De schooltijden voor alle groepen:

maandag8.30 - 14.15 uur
dinsdag8.30 - 14.15 uur
woensdag8.30 - 14.15 uur
donderdag8.30 - 14.15 uur
vrijdag8.30 - 14.15 uur


  


De groepen 3 t/m 5 hebben pauze van 10.00 uur tot 10.15 uur. De groepen 6 t/m 8 hebben pauze van 10.20 uur tot 10.35 uur. De groepen 1 en 2 spelen voor of na deze pauzes buiten. Tijdens de pauzes is er op alle pleinen toezicht van de leerkrachten.

Om 8.20 uur gaat de eerste bel en hebben de kinderen de keus om naar binnen te gaan of om nog even buiten te spelen. Bij de tweede bel gaan alle kinderen naar binnen. De leerkrachten staan bij de deur van het lokaal om de kinderen te begroeten. Bij de kleuters kan dat ook in de kring zijn.
Wilt u er voor zorgen dat uw kind op tijd op school is?Ouders mogen hun kind naar binnen brengen. Heeft u een korte vraag of mededeling voor de leerkracht, dan kan dat gerust. Heeft u een vraag die meer tijd nodig heeft of iets dat u bezig houdt, schroom dan niet om een afspraak te maken met de leerkracht, de intern begeleider of de directeur. We bevorderen de rust en ruimte in de gangen en in de groepen. We verwachten dat u geen oponthoud veroorzaakt en dat u de school uit bent als de lessen beginnen.


Roosters

Vakanties 2017-2018

Zomervakantie17 juli t/m 25 augustus 2017
Herfstvakantie16 oktober t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie25 december 2017 t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie12 februari t/m 16 februari 2018
Paasweekeinde30 maart t/m 2 april 2018
Koningsdag27 april 2018
Meivakantie30 april t/m 11 mei 2018
Pinksteren21 mei 2018
Zomervakantie
9 juli t/m 17 augustus 2018
Studiedagen
6 december 2017 en 3 april 2018
Gymnastiekrooster
Groep 1 en 2 gymt wekelijks in sporthal De Muizenberg. De kleuters dragen tijdens het gymmen gymschoenen met stroeve, lichte zolen, voorzien van klittenband of elastiek. Liever geen veters, zodat de kinderen zelf hun schoenen aan en uit kunnen trekken. De schoenen worden op school bewaard in een eigen gymtas.

Groep 3, 7 en 8 gymt op woensdagochtend in sporthal De Muizenberg. Groep 4 t/m 6 gymt op vrijdagochtend in de sporthal.
Voor de gymlessen zijn nodig: een gymbroek en een T-shirt of een gympakje en gymschoenen met lichte zolen die alleen in de sportzaal gebruikt mogen worden. Een handdoek om na het gymmen te wassen / douchen. Mocht uw kind om een geldende reden niet mee mogen doen, dan geeft u dit zelf door aan de leerkracht.

De gymlessen worden door de vakleerkracht / combinatiefunctionaris Marloes Giezenaar en Tim Kappen gegeven. Er wordt een jaarrooster gevolgd waarin alle onderdelen van sport en spel aan bod komen en een doorgaande lijn vormen voor het bewegingsonderwijs.

Zwemrooster
Groep 3 en 4 zwemt elke maandagochtend in zwembad De Hoevert. Zij krijgen zwemles van medewerkers van het zwembad. De kinderen nemen een tas mee met hun zwemspullen en een (extra) handdoek.
Groep 5 t/m 8 gaat eenmaal in de acht weken zwemmen op dinsdagochtend van 8.15 uur tot 9.00 uur.

Muziekles
Groep 1-2 en groep 4 heeft op woensdagochtend muziekles van mw. Atie Vletter, docente van het Musiater.
Groep 5 en 6 hebben op woensdagochtend muziekles van een docent van het Musiater.


Copyright © 2013 All Rights Reserved. Iconen by Albert Schweitzerschool, KVK: 41047360