Albert Schweitzerschool
Welkom op de Albert Schweitzerschool


Onze school is vernoemd naar Albert Schweitzer (1875-1965). Deze naam is bewust gekozen door het toenmalige bestuur omdat deze man een groot weldoener en voorvechter van de vrede was. Hij heeft al zijn talenten ingezet voor de medemens en de natuur, de wereld om hem heen. Zijn lijfspreuk was dan ook “Eerbied voor het leven”.


Onze “doopnaam” Kindergemeenschap Albert Schweitzer verwoordt precies wat we willen zijn: een basisschool waarin de kinderen centraal staan. En waar we ook omzien naar elkaar.
Onze school kenmerkt zich door:


Kleinschalige, zelfstandige school
  Veilig schoolklimaat met duidelijke regels
Nadrukkelijk zorg en aandacht voor kleuters
  Vaste groepen met groepsdoorbroken activiteiten
Algemeen christelijke identiteit
  Moderne lesmethodes voor rekenen, taal en zaakvakken
Modern schoolgebouw met groot schoolplein
  Professioneel en enthousiast lerarenteam
Intern begeleidster met breed expertisegebied
  Professioneel bewegings- en muziekonderwijs
Aandacht voor expressievakken en kunstzinnige vorming
  Samenwerking met de Christoffelschool
KiVa, ons preventief anti-pestprogramma voor de hele school
  Hoge ouderbetrokkenheid


- groepsdoorbroken activiteiten, waarbij jonge en oudere kinderen uit verschillende groepen bij elkaar zitten. De oudere kinderen begeleiden de jongere. Op deze ongedwongen manier leren de kinderen uit verschillende groepen elkaar kennen. Ze leren verschillen van elkaar waarderen en kinderen leren ervan dat ze elkaar nodig hebben en onderling steun kunnen geven. Voorbeelden: de fruitkring bij de start van elk schooljaar, het schoolontbijt, de paasmaaltijd, toneelkringen, adventsvieringen en sportdagen.

- samenwerking met de Christoffelschool. Op deze “overbuurschool” zitten kinderen met diverse verstandelijke beperkingen. Elke groep van onze school is gekoppeld aan een groep van de Christoffelschool. Regelmatig gaan er groepen kinderen van onze school naar de Christoffelschool om gezamenlijk aan een activiteit deel te nemen. Dit kan variëren van samen buiten spelen tot voorlezen. Op deze manier leren we onze kinderen om te gaan met kinderen die bepaalde beperkingen hebben.

- het schoolkamp in Bladel is al jaren het hoogtepunt in groep 7 en groep 8. Tijdens dit schoolkamp zijn er veel leer- en ontwikkelingsmomenten: les krijgen op de leszolder van de boerderij; activiteiten rondom natuur en cultuur; huishoudelijke taken; dierenverzorging; bevordering van zelfstandigheid, samenwerking en zelfredzaamheid. Vaak komen verrassende talenten van kinderen naar boven.


Copyright © 2013 All Rights Reserved. Iconen by Albert Schweitzerschool. KVK: 41047360. Cookieverklaring.