Praktische informatie

● Buitenschoolse opvang (BSO)
Onze school heeft hiervoor een contract afgesloten met de BSO van Puck&Co. Als u gebruik wilt maken van deze voor- en naschoolse opvang, dan regelt u zelf de inschrijving van uw kind(eren) bij Puck&Co, zie ook www.puckenco.nl. U betaalt de kosten van opvang zelf. U kunt de opvang ook zelf regelen; u bent niet verplicht gebruik te maken van de mogelijkheden die de school biedt.


● Carnaval
Op de vrijdag voor het carnavalsweekend vieren wij op school carnaval. De kinderen mogen verkleed op school komen en er wordt een feestelijk programma aangeboden.


● Fietsen
Kinderen die op de fiets naar school komen, parkeren de fiets in de fietsenstandaard aan de voorzijde van de school of aan de achterzijde van de school. Fietsen op het schoolplein is i.v.m. de veiligheid van de andere kinderen niet toegestaan. Wij gaan er van uit dat de fiets op slot staat en de sleutel goed bewaard wordt. Schade aan de fiets is voor eigen risico.


● Fruit eten en drinken
Halverwege de ochtend eten en drinken we met de kinderen. We stimuleren het eten van fruit en groente door elke dinsdag en elke donderdag fruit te eten. Die dag nemen de kinderen van thuis fruit mee. De andere dagen mag dit natuurlijk ook. Kinderen die niet genoeg aan fruit hebben, nemen dan een gezond tussendoortje mee zoals een boterham, krentenbol, maïscracker, een soepstengel of een rijstwafel. Tussendoorkoeken (zoals Liga, Evergreen, Sultana of ontbijtkoek) zijn iets minder gezond omdat ze meestal weinig vezels en veel suiker bevatten. En er zitten er soms meer in een pakje dan nodig is: één koek is voldoende. Koeken met chocola en candy-bars (mars, snickers enz.) zijn niet toegestaan. Drinken nemen de kinderen mee in een beker, voorzien
van hun naam.


● Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden verzameld in de mand. Voor de groepen die beneden zitten, staat de mand op het binnenplein naast de koelkast. Voor de groepen die boven zitten, staat de mand op het leesplein. Om te voorkomen dat er spullen zoek raken, vragen we u zoveel mogelijk de naam van uw kind in bijv. kledingstukken te zetten.


● Halen en brengen van uw kind
Als u met de auto naar school komt, dan kunt u parkeren in de vakken aan de Lupinenstraat. Voor de school is een zebrapad. Wij vragen uw medewerking om hiervan geen in- en uitstapplaats te maken (stoppen hierop is ook niet toegestaan). Als u met de fiets uw kind komt halen of brengen, wilt u de fiets dan niet mee op het schoolplein nemen? Dit geldt ook voor honden.


● Hoofdluiscontrole
Wij hebben een team vrijwilligers dat elke maandag na een vakantie op hoofdluis controleert. Mocht er bij uw kind hoofdluis geconstateerd zijn, dan wordt u hiervan door de contactpersoon van het luizenteam persoonlijk op de hoogte gesteld. U brengt ook zelf uw kind op de hoogte. De groep waar uw kind in zit, krijgt een informatiebrief mee naar huis. Wij gaan ervan uit dat u de behandelingen (dagelijks meerdere malen kammen) volgt tot uw kind luisvrij is. Na twee weken krijgt de hele groep een herhalingscontrole. Mocht u zelf hoofdluis constateren bij uw kind, breng de school hier dan z.s.m. van op de hoogte om besmetting te voorkomen.


● Jeugdgezondheid (schoolarts JGZ)
Onze school valt onder de GGD Noord en Oost Gelderland, zie www.ggdnog.nl. Onderzoeken:
Vier- en vijfjarigen: onderzoek spraak- en taalontwikkeling.
Vijfjarigen: gezondheidsonderzoek door jeugdverpleegkundige of jeugdarts.
Negenjarigen: meten van lengte en gewicht.
Groep 7: interactieve les over voeding, bewegen, mediawijsheid, genotmiddelen en seksuele gezondheid.
Inloopspreekuren: viermaal per jaar is er een spreekuur voor ouders en kinderen op school; deze maken we bekend in de nieuwsbrief en op de website.
Voor meer informatie en advies, zie www.ggdgelre-ijssel.nl.


● Kind & Cultuur
Elk jaar wordt er aandacht besteed aan cultureel erfgoed en beeldende vorming. Kinderen bezoeken bijvoorbeeld een museum of voorstelling, en/of zijn er workshops op school. In samenwerking met het Musiater krijgen kinderen van groep 5 en 6 de mogelijkheid om een muziekinstrument te leren bespelen. Kinderen van groep 4 krijgen muziekles van een vakdocent.
In onze school hangen kunstwerken van de kunstuitleen ‘Huize Fatima’ te Nieuw-Wehl. En wat dacht u van de tekeningen in onze kalender, allemaal kunst!


● Lezen
Lezen is heel belangrijk. Om dit te bevorderen, hebben we voor de kleuters het uitleensysteem ‘Boekenpret’ en voor de groepen 3 t/m 8 onze eigen bibliotheek op ons Leesplein. Het uitlenen op school wordt door ouders verzorgd. Enkele keren per jaar gaat groep 3 t/m 8 boeken lenen bij de plaatselijke bibliotheek. Hiermee hebben we een rijk aanbod aan boeken en willem hiermee het plezieraan lezen en voorlezen bevorderen.


● Mobiele telefoon
Het meenemen van mobiele telefoons, MP3-spelers, spelcomputers, enz. door leerlingen is niet toegestaan. Deze zorgen alleen maar voor onnodige afleiding. De school is telefonisch altijd bereikbaar. Soms kunnen er bijzondere omstandigheden zijn waardoor uw kind een mobiele telefoon bij zich heeft. In dat geval wordt deze bij de leerkracht ingeleverd en na schooltijd weer meegegeven. Mobiele telefoons worden onder schooltijd uitgezet en niet gebruikt. Mobiele telefoons van medewerkers worden onder schooltijd niet gebruikt.


● Technoplaza
Alle leerlingen van groep 7 en 8 bezoeken Technoplaza vier keer per jaar. Dit is het technieklokaal van het Liemers College, locatie Landeweer (Zevenaar). Op school worden daarvoor voorbereidingen gedaan en in het technieklokaal worden deze uitgewerkt. Naast onze natuur- en techniekmethode kunnen we onze leerlingen zo meer techniek bieden.


● Uitnodiging feestjes en kerstkaarten
We vragen u uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes niet op school uit te delen. Voor kinderen die niet uitgenodigd worden, is de teleurstelling vaak groot als zij niets krijgen, terwijl ze zien dat anderen wel uitgenodigd worden. Kerstkaarten worden ook niet via school uitgedeeld.


● Verjaardagen
Wie jarig is, die trakteert! Het geeft een feestelijk tintje aan het jarig zijn. Naast alle aandacht en het middelpunt van de dag zijn, is een traktatie een extra tussendoortje voor de kinderen. Het is daarom verstandig om het klein te houden: het gaat immers om het feest.
Een traktatie mag uiteraard iets lekkers zijn, maar het is goed om hierin gezonde keuzes te maken (geen lolly’s en kauwgom). Wij houden rekening met kinderen die problemen hebben met suiker, kleurstoffen, etc. Halverwege de ochtend mag de jarige met twee klasgenootjes naar de andere groepen op de eigen verdieping.


● Verlof
Leerlingen zijn vanaf hun vijfde jaar leerplichtig. Scholen geven leerlingen uiteraard vrij voor belangrijke familieverplichtingen zoals jubilea, begrafenissen en huwelijksfeesten.
U bent verplicht zich te houden aan de vastgestelde schoolvakanties. Dat geldt ook voor wintersportvakanties of bezoek van buitenlandse leerlingen aan hun land van herkomst. Voor meer informatie, zie de website van de gemeente Montferland.
In heel bijzondere gevallen mag de directeur van de school een leerling vrij geven om met zijn/haar ouders op vakantie te gaan. Dat mag hooguit één keer per jaar en voor ten hoogste tien dagen. Dat geldt alleen voor ouders die door hun beroep in geen enkele andere schoolvakantie van het schooljaar weg kunnen. U moet in een dergelijke situatie een verklaring van de werkgever overleggen. Deze vakantie mag niet vallen in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar.
Een aanvraag dient tenminste twee maanden van tevoren in gang gezet te worden.


● Verzekeringen
Onze school heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten die de financiële gevolgen dekt na een ongeval in school, tijdens schoolreisjes of excursies en tijdens het overblijven. Vaak zijn er ook situaties waarin u als ouder aansprakelijk bent. In dat geval brengt uw eigen WA-verzekering meestal uitkomst.

Bij excursies en andere uitstapjes komt het soms voor dat ouders een groepje kinderen met eigen auto vervoeren. Van belang is dat u dan een inzittendenverzekering heeft afgeslo¬ten. In deze gevallen zullen wij u daarom altijd vragen of u een inzittendenverzekering heeft. Het aantal gordels in uw auto bepaalt hoeveel passagiers / kinderen er mee mogen. Als er tijdens het uitstapje schade aan uw auto ontstaat, dan is dit voor eigen risico en handelt u dat met uw eigen verzekering of de verzekering van de eventuele tegenpartij af.

Fietsen, waveboarden, fotoapparatuur, speelgoed en andere materialen die kinderen of ouders van huis mee naar school nemen, zijn altijd voor eigen risico. Dit betekent dat als er schade aan materialen ontstaat, u de schade niet op de school kunt verhalen.


● Ziekmelding en/of afwezig
Als uw kind ziek is en niet naar school kan, vragen wij u dit vóór schooltijd telefonisch (223286) te melden. Wij kunnen u daarbij vragen of uw kind thuis of elders verblijft. Wanneer het een besmettelijke ziekte betreft, willen we hier graag van op de hoogte zijn. Als uw kind op school ziek wordt en hij/zij is te ziek om op school te blijven, zullen we met de ouders contact zoeken om uw kind op te komen halen.
We vragen u om bezoekjes aan arts of tandarts zo veel mogelijk buiten schooltijd te regelen. Wanneer een kind afwezig is zonder melding, zal de school altijd contact opnemen om te informeren naar de reden. Bij vermoedens van ongeoorloofd verzuim, wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. Vanaf het vijfde jaar is een kind leerplichtig.Copyright © 2013 All Rights Reserved. Iconen by Albert Schweitzerschool. KVK: 41047360. Cookieverklaring.