Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit een groep enthousiaste ouders die mee willen werken aan het reilen en zeilen binnen de school, met name het organiseren en helpen bij feestelijke gelegenheden zoals de kerstviering of de avondvierdaagse. Om het één en ander gestructureerd te kunnen organiseren, komen de commissieleden een aantal keren per jaar bij elkaar om te vergaderen.

Oudercommissie

Voorzitter Mw. Sharon van Dulmen
Secretaris Mw. Wendy Derksen
Penningmeester Mw. Marike Molenaar
Leden
Mw. Nicole Bolder

Mw. Miranda Gepkens

Mw. Harma Geurts

Dhr. Mike Hoeving

Mw. Dianne Meijer
  Mw. Melanie Runderkamp
Teamleden Mw. Maike Abbenhuis
  Mw. Marijke Haijtink

Kascommissie

Onze kas wordt ieder jaar gecontroleerd door een ouder van buiten de Oudercommissie.
Ieder jaar zal een andere ouder de kascontrole uitvoeren. Kandidaten kunnen zich opgeven bij de voorzitter.

Activiteiten oudercommissie:
Wat doen we precies? We organiseren een aantal activiteiten, zoals:
• Sinterklaasviering
• Kerstviering
• Paasviering
• Eindspektakel, dat dit jaar bestond uit een speurtocht.

Ook verlenen we assistentie bij een aantal activiteiten, zoals:
· Introductiedagen
· Avondvierdaagse
· Musical

Tevens nemen we ieder jaar deel aan het gezamenlijke overleg van alle oudercommissies van de basisscholen van Didam, Loil en Nieuw Dijk. Dit om ideeën uit te wisselen, schooloverstijgende onderwerpen te bespreken en daar waar mogelijk elkaar te helpen.

Jaarlijks vragen we een ouderbijdrage om activiteiten voor kinderen zo leuk en compleet mogelijk te laten verlopen. Dankzij uw bijdrage kunnen we leuke activiteiten voor kinderen en ouders blijven organiseren!

Tenslotte willen wij een ieder bedanken die zich afgelopen jaar heeft ingezet voor schoolse activiteiten. We mogen zeggen dat alle activiteiten geslaagd waren, door de gezamenlijke inzet van het schoolteam, alle ouderhulp en de leden van de Oudercommissie.

Mocht u nog ideeën of suggesties hebben voor de OC, dan kunt u zich wenden tot een van de leden van de OC.


Copyright © 2013 All Rights Reserved. Iconen by Albert Schweitzerschool. KVK: 41047360. Cookieverklaring.