Peuters

Peuteropvang Albert Schweitzer, waar samen spelen en voorbereiding op de basisschool centraal staan

De peuteropvang van Puck&Co in de Albert Schweitzerschool biedt:
• Professionele peuteropvang
• Begeleiding door professionele pedagogisch medewerkers
• Voor- en Vroegschoolse Educatie – Startblokken
• Themagericht werken
• Doorgaande lijn met de Albert Schweitzerschool
• Opvang voor zowel reguliere peuters als ook peuters met een VVE-indicatie (taalontwikkelingsachterstand)

De wereld van Puck&Co
Alle kinderen ontdekken en ontwikkelen hun eigen talenten. Dat doen zij in hun eigen tempo en in een leerrijke omgeving. Een omgeving die geborgenheid en veiligheid biedt aan onze kinderen. Deze omgeving vindt u bij alle kindercentra van Puck&Co.
Onze pedagogisch medewerkers stimuleren dit ontwikkelingsproces door doorgaand verschillende educatieve activiteiten aan te bieden, rekening houdend met het niveau en interesse van ieder kind. Want in elke fase van hun ontwikkeling hebben kinderen andere behoeften en interesses en leren ze weer nieuwe dingen.

                                         Klik op de flyer rechts voor meer informatie.
             Klik door naar de Facebook-pagina van Puck&CO - locatie Albert Schweitzerschool.


VVE en samenwerking met school
Alle peuters worden begeleid door een gediplomeerde pedagogisch medewerker van Puck&Co.
Naast de reguliere peuteropvang zijn al onze vestigingen zogenoemde “VVE locaties” (VVE= Voor- en Vroegschoolse Educatie). Kinderen met een taalachterstand worden door het consultatiebureau naar de peuteropvang doorverwezen. Met deze doorverwijzing wordt een extra dagdeel aangeboden waar de kinderen gebruik van kunnen maken. De gemeente kent hier subsidiemogelijkheden aan toe.
Wij maken gebruik van het VVE-programma Startblokken. Deze methode staat bekend om een brede aanpak van de ontwikkeling van het jonge kind. Naast woordenschat en taal vormt spel een belangrijke rol hierbij.
Binnen de school werken wij daarin nauw samen met groep 1 en 2 en gezamenlijk dragen wij zorg voor een goede en veilige doorgaande lijn.

Onze activiteitenthema’s
Een plek waar uw kind zich voelt alsof het thuis is, dat is waar Kindercentra Puck&Co voor staat. Niet een verlengde van school of een noodzakelijke oppas, maar een plek waar uw kind zich kan vermaken zoals het gewend is. Alleen of samen, met de andere kinderen, de medewerkers of zelfs met eigen vriendjes. Puck&Co maakt gewoon onderdeel uit van de dagelijkse wereld van uw kind, alsof het bij een vriendje of vriendinnetje gaat spelen.
Daarnaast zijn wij ook een onderdeel van de omgeving van onze locatie. We willen actief betrokken zijn bij activiteiten die in onze omgeving worden georganiseerd. Puck&Co draagt daar graag samen met de kinderen haar steentje aan bij.

Ons doel is ook uw kinderen een gezonde leefstijl mee te geven. Dit is de reden dat wij ons de komende jaren vooral gaan richten op voeding, beweging en natuur.

Voor meer informatie over de mogelijkheden en openingstijden van onze peuteropvang, kunt u terecht op onze website.
Contact met ons Lifestyle center is mogelijk op werkdagen tussen 08.00 uur en 18.00 uur op telefoonnummer 0316-229145. Mailen kan natuurlijk ook, ons emailadres is info(at)puckenco.nl.


Copyright © 2013 All Rights Reserved. Iconen by Albert Schweitzerschool. KVK: 41047360. Cookieverklaring.