Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de wetgeving m.b.t. Passend Onderwijs van kracht. Het is zeker dat dit gevolgen zal hebben voor de wijze waarop de zorgstructuur op onze school zal functioneren. Het vaststellen van een zorgprofiel zal welhaast zeker een van de opdrachten zijn. Het onderwijszorgprofiel beschrijft welke zorg we de leerlingen kunnen geven en welke zorg we kunnen geven met behulp van externe partners. Het geheel aan profielen van alle scholen in de regio moet zorgen voor een dekkend aanbod. Er wordt onderscheid gemaakt tussen basiszorg, breedtezorg en dieptezorg. In samenwerking met ons Weer Samen Naar School-verband (WSNS) wordt er gewerkt aan een goede zorgstructuur binnen het gebied van het samenwerkingsverband. Ook wordt er gewerkt aan een invulling van deze wet. Elke school vult hiervoor o.a. een schoolprofiel in.Copyright © 2013 All Rights Reserved. Iconen by Albert Schweitzerschool. KVK: 41047360. Cookieverklaring.