Nieuwsbrief


Nieuwsbrief nr. 6  -  schooljaar 2017-2018  -  1 februari 2018

Agenda:
05-02: groep 8 naar technieklokaal
06-02: zwemmen voor groep 7
09-02: carnaval op school
12-02: voorjaarsvakantie
19-02: weer naar school, hoofdluiscontrole
23-02: tweede creatieve circuit voor groep 3 t/m 8
            rapport voor groep 2 t/m 8
26-02: tienminutengesprekken
27-02: groepen 1-2 naar de bibliotheek
28-02: tienminutengesprekken
01-03: nieuwsbrief 7


Carnaval
Vrijdag 9 februari vieren we op school carnaval van 8.30 – 14.15 uur. Alle kinderen mogen verkleed op school komen. ’s Morgens zijn er allerlei spelletjes in de lokalen en de sporthal, ’s middags is er een playbackshow. Serpentines mogen mee, maar geen confetti en spuitbussen! De kinderen hoeven deze dag alleen maar hun lunch mee te nemen, voor eten en drinken in de ochtendpauze wordt gezorgd. Kinderen van groep 3 t/m 8 nemen ook hun gymschoenen mee voor activiteiten in de sporthal.


Voorjaarsvakantie
Van 12 februari t/m 16 februari is de voorjaarsvakantie. Op maandag 19 februari beginnen we weer en is er hoofdluiscontrole.


Welkom op school
Deze maand zijn Salam in groep 1B en Elin in groep 1C gestart.
We wensen jullie een fijne tijd bij ons op school!

Personele informatie:
Meester Michel en juf Ans werken samen in groep 5 tot de voorjaarsvakantie. Daarna is deze samenwerking afgelopen in verband met hun benoeming. Daarom werkt juf Josiene na de voorjaarsvakantie in groep 5 op alle vrijdagen. Juf Marleen is op vrijdag dan in haar eigen groep. Zo hebben we dit intern kunnen oplossen.


Wensen en verwachtingenavond
Het was een inspirerende avond! Na de informatie van David Kranenburg van Actief Ouderschap, zijn ouders en leerkrachten in vijf groepen uiteen gegaan. Onder leiding van medewerkers van Actief Ouderschap zijn er gesprekken geweest over verschillende vormen van actieve ouders in de school. In de bijlage leest u het verslag van deze avond.

Praat u mee in het partnerschapsteam?
U hebt in het verslag van de wensen en verwachtingenavond kunnen lezen dat er veel is waar we trots op kunnen zijn. Ook zijn er wensen en verwachtingen waar me mee aan de slag kunnen. Om te bepalen welke zaken we aan gaan pakken, vormen we een partnerschapsteam. Dit is een klein groepje ouders en leerkrachten die samen gaan kijken wat we op kunnen pakken. Er zullen drie bijeenkomsten worden gepland.
Actief Ouderschap begeleidt het partnerschapsteam bij de opstart van activiteiten. We informeren u regelmatig over de voortgang.
Als u mee wilt praten in het partnerschapteam, geeft u zich dan op bij Jolanda Spijker; dat kan mondeling of per e-mail.
Zodra we de groep hebben samengesteld zullen we een datumprikker uitdoen om een afspraak te plannen.


Trefwoord
Het thema van deze maand is: Je krijgt wat je verdient.
Inhoud: Je krijgt wat je verdient, maar verdien je ook wat je krijgt? Over gelijke en ongelijke
behandeling, over beloning en straf. Over een kans verdienen voor een nieuwe toekomst.
De Bijbelverhalen die hierbij horen zijn: Schulden bij de koning; Arbeiders in de wijngaard; De talenten; De boom zonder vruchten; Zacheüs.


Tienminutengesprekken en rapporten
Op maandag 26 februari en woensdag 28 februari worden alle ouders uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht. Aan de hand van het rapport worden de vorderingen van uw kind besproken.
Als u wilt, kunt u een voorkeursavond aangeven; ontvangen wij geen bericht, dan wordt u ingedeeld op één van de avonden. De avonden starten rond 18.00 uur.
De rapporten voor groep 2 t/m 8 worden vrijdag 23 februari meegegeven.

De kinderen van groep 1 krijgen geen rapport, maar u wordt wel uitgenodigd voor een gesprek. De ouders en kinderen van groep 8 worden uitgenodigd voor een adviesgesprek in de week van 19 februari.Opgave (indien nodig) TIENMINUTENGESPREK op 26 of 28 februari 2018

Naam ouder en kind(eren) in groep(en):

Mijn voorkeur gaat uit naar:
□ maandagavond 26 februari
□ woensdagavond 28 februari

Dit formulier inleveren bij de leerkracht of per e-mail voor 10 februari a.s.----------

Voorgaande nieuwsbrieven (in pdf-formaat)

Nieuwsbrief 6 - februari 2018

Nieuwsbrief 5 - januari 2018

Nieuwsbrief 4 - december 2017

Nieuwsbrief 3 - november 2017

Nieuwsbrief 2 - oktober 2017

Nieuwsbrief 1 - september 2017

Om deze bestanden te kunnen lezen, heeft u Adobe Reader nodig. Op de site van Adobe kunt u Adobe Reader downloaden.Copyright © 2013 All Rights Reserved. Iconen by Albert Schweitzerschool, KVK: 41047360