Nieuwsbrief


Nieuwsbrief nr. 2  -  schooljaar 2017-2018  -  6 oktober 2017

Agenda:
12-10: groepen 4 naar de bibliotheek
13-10: boekenmarkt op school van 13.45 – 14.15 uur
16-10: herfstvakantie
20-10: schoolvolleybaltoernooi de Muizenberg
23-10: hoofdluiscontrole
23-10: groep 7 en groep 8 op schoolkamp naar Bladel
24-10: zwemmen voor groep 6
27-10: groep 7 en groep 8 terug van schoolkamp
27-10: groepen 1-2 starten met Nijntjes Beweegfeest
31-10: schoolfotograaf
31-10: jeugdarts voor 5-jarigen
02-11: schoolfotograaf
02-11: nieuwsbrief 3
07-11: nationaal schoolontbijt
08-11: jeugdarts voor 5-jarigen
13-11: tienminutengesprekken
15-11: tienminutengesprekken


Kinderboekenweek
Afgelopen woensdag is de Kinderboekenweek geopend door enkele talentvolle leerkrachten met een toneel over ‘Klein monster Motta’. In de school wordt op verschillende manieren aandacht geschonken aan de Kinderboekenweek. De afsluiting is op vrijdag 13 oktober. Dan is er een boekenmarkt van 13.45 uur tot 14.15 uur waar kinderen hun boeken kunnen verkopen en/of andere boeken kunnen kopen. De brief hierover is 4 oktober met de kinderen mee naar huis gegaan.


Herfstvakantie
De herfstvakantie is van 16 oktober t/m 20 oktober 2017.


Volleybaltoernooi
In de herfstvakantie is er een schoolvolleybaltoernooi voor kinderen vanaf groep 5. Aanmelden kan op school via een aanmeldformulier. Speeltijden sporthal de Muizenberg:
- 9.30 – 12.00 uur voor groep 5 en 6
- 12.30 – 15.00 uur voor groep 7 en 8
Bij elk team, dat uit minimaal 4 kinderen bestaat, is er een begeleider nodig. Het toernooi wordt georganiseerd door volleybalvereniging Victoria uit Didam.


Welkom op school
Melissa in groep 1C.
Wij wensen je een fijne tijd op onze basisschool!

Geboren:
Danique (groep 1) heeft een broertje gekregen, hij heet Lars; van harte gefeliciteerd!
Erik (groep 6) heeft een broertje gekregen, hij heet Jeraik; van harte gefeliciteerd!
In de vorige nieuwsbrief verkeerd vermeld: het is Benthe (groep 2) die een zusje heeft gekregen, zij heet Hanne; van harte gefeliciteerd!


Kleutermeubilair
Er zijn nog enkele houten kleutersetjes te koop: een tafel met een stoeltje voor 5,- euro!


Trefwoord
Thema t/m 13 oktober: Samen leven.
Inhoud: Leven in een land met verschillende culturen, mensen met een verschillende achtergrond. De Bijbelverhalen gaan over Jozua en Jericho.
Thema tot medio november: Helden.
Inhoud: Wat zijn (Bijbelse) helden? En wie zorgt ervoor dat je een held wordt? Met Bijbelverhalen over Gideon.


Hulpoproep voor de bibliotheek op school
We zijn gestart met het uitlenen van boeken uit onze schoolbieb. Kinderen kunnen kiezen uit veel nieuwe en leuke boeken. Kinderen mogen op donderdag (om de week) een boek komen lenen.
Maar... we hebben momenteel te weinig hulpouders om de bibliotheek draaiende te houden. We willen onze schoolbieb in stand houden om kinderen te laten lezen in boeken van hun eigen keuze.
Wie komt ons op donderdag vanaf 13.30 uur helpen? Aanmelden kan via de het e-mailadres van deze nieuwsbrief.


Oproep hulp van de oudercommissie en van de groep/school
De oudercommissie organiseert verschillende activiteiten waar ouderhulp bij nodig is. Het gaat dan om activiteiten die zo nu en dan voorkomen, dus niet regelmatig. U kunt zich hiervoor vrijblijvend opgeven. Eén van de oudercommissieleden is contactpersoon en regelt vraag en aanbod. Mocht er een activiteit zijn, dan krijgen de ouders die zich hebben opgegeven, een oproep via de groepsapp. Mocht het u schikken en passen om te helpen, dan reageert u op de oproep.
We denken hiermee op een eenvoudige en handige manier ouders te bereiken. Dus als u zich wilt opgeven, kan dat via albertschweitzeroudercommissie-at-gmail.com

Nog even op een rijtje:
- U kunt zich opgeven via bovengenoemd e-mailadres
- Oudercommissie geeft een oproep voor hulp door aan de contactpersoon (als u dat eerder heeft gedaan, hoeft het niet opnieuw)
- Via de groepsapp wordt de oproep verstuurd met daarin de activiteit, datum en tijd
- U reageert alleen op de groepsapp als u kunt helpen

Heeft u zich nog niet opgegeven, dan kunt u zich aanmelden bij bovenstaand e-mailadres.
Oproep van hulp voor de groep van uw kind of voor de school, gaat altijd via de mail van de leerkracht of er hangt een brief bij de klassendeur.


Hoofdluiscontrole
Het is de verantwoordelijkheid van de school om preventieve maatregelen te nemen voor de hygiëne en het leefklimaat in de school. Hoofdluiscontrole valt hieronder. Er is een ouderwerkgroep en een coördinator. De werkwijze van de werkgroep is als volgt:
- Na elke vakantie is er controle of nadat ouders hoofdluis zelf gemeld hebben.
- Bij hoofdluis worden de ouders telefonisch op de hoogte gesteld en gevraagd de behandeling z.s.m. te starten; dit zal niet altijd direct lukken, maar we rekenen er wel op dat dezelfde dag de behandeling start om uitbraak te voorkomen.
- De groep waarin hoofdluis is geconstateerd, ontvangt hierover een brief.
- De GGD adviseert om het haar dagelijks te kammen.
- Leerkrachten en werkgroep vertellen niet aan derden wie er hoofdluis heeft, dit is een taak voor de ouders. Vaak vertellen kinderen het zelf in de klas.
- Hoofdluis is beslist geen schande, bij sportverenigingen, in vakantiehuisjes, overal kan hoofdluis worden opgelopen; wel verwachten we actie en medewerking van ouders.
- Na twee weken is er een nacontrole voor de hele groep waar hoofdluis is geconstateerd.

Het is heel fijn als we als school en thuis samen kunnen optrekken voor een goede hygiëne.


Informatieavonden
Fijn dat de informatieavonden goed bezocht zijn! U bent zo weer helemaal op de hoogte van het reilen en zeilen in de groep. Nog even de datum voor het speerpunt Ouderbetrokkenheid: de ouderavond “wensen en verwachtingen”, is op dinsdagavond 16 januari 2018 van 19.30 – 21.00 uur!


Schoolfotograaf
Op dinsdag 31 oktober en twee dagen later op donderdag 2 november komt de schoolfotograaf. De volgende foto’s worden gemaakt:
- Portretfoto
- Broer/zussenfoto van kinderen die vanaf de peutergroep Puck&Albert bij ons op school zitten
- Groepsfoto
Er wordt geen rooster gemaakt omdat het soms mee of tegen kan zitten met het maken van foto’s. Houdt u dus rekening met het maken van foto’s op beide dagen.
Na overleg met de oudercommissie en de fotograaf is besloten om na schooltijd geen mogelijkheid meer te beiden om familiefoto’s te laten maken met kinderen die niet bij ons op school zitten.
U ontvangt t.z.t. via school een inlogcode om de foto’s te bekijken / kopen.


----------

Voorgaande nieuwsbrieven (in pdf-formaat)

Nieuwsbrief 1 - september 2017

Nieuwsbrief 10 - juni 2017

Nieuwsbrief 9 - mei 2017

Nieuwsbrief 8 - april 2017

Om deze bestanden te kunnen lezen, heeft u Adobe Reader nodig. Op de site van Adobe kunt u Adobe Reader downloaden.Copyright © 2013 All Rights Reserved. Iconen by Albert Schweitzerschool, KVK: 41047360