Nieuwsbrief


Nieuwsbrief nr. 4  -  schooljaar 2017-2018  -  7 december 2017

Agenda:
11-12: tweede adventsviering
12-12: staking, alle kinderen vrij
18-12: derde adventsviering
18-12: groep 5 naar kasteel Bergh
19-12: groep 5-6 en groep 6 naar kasteel Bergh
21-12: groep 7 naar kasteel Bergh
21-12: kerstviering / kerstbuffet 17.30-19.00 uur
22-12: tot 12.00 uur naar school, start kerstvakantie
01-01: Gelukkig Nieuwjaar!
08-01: naar school, hoofdluiscontrole
09-01: zwemmen voor groep 5-6
11-01: nieuwsbrief 5
16-01: wensen en verwachtingen-avond voor alle ouders


Staking dinsdag 12 december
Zoals in de brief van 28 november aangegeven, doet ons team ook dit keer mee aan de staking. Evenals alle andere scholen in onze regio willen we hiermee een duidelijk signaal afgeven. Het bestuur, directie en de MR kan zich vinden in het standpunt van de leerkrachten. Consequentie is dat onze school op dinsdag 12 december gesloten zal zijn. Het schoolteam heeft deze dag een eigen programma. Voor opvang kunt u zich wenden tot de kinderopvangorganisaties, bijv. Puck&Co.


Welkom op school
Fedde, Ferdy en Job in groep 1-2A en Ali in groep 1B.
Wij wensen jullie een fijne tijd op onze school!

Juf Marloes, onze gymjuf op vrijdag, heeft een andere baan. Vrijdag 22 december is haar laatste werkdag. We wensen haar veel succes met haar nieuwe baan en we hopen dat we snel een opvolger welkom mogen heten.


Trefwoord
Het thema is: Kerst, een feest van geven.
Inhoud: Het feest van Kerstmis, het verhaal van een kind in een kribbe, koninklijke
geschenken, het belang van delen en geven en de Bijbelverhalen over de geboorte van Jezus.


Kerstviering donderdag 21 december
Dit jaar vieren we het kerstfeest met een kerstbuffet op donderdagavond 21 december om 17.30 uur in de eigen groep. Wij vragen hierin uw medewerking: ouders maken thuis hapjes/gerechtjes voor de kinderen van de groep! In elke groep hangt vanaf 11 december een brief waarin u kunt aangeven welke (kleine) hapjes u maakt. De tafels staan gedekt op deze avond met bordjes, bekers en bestek. Als u uw kinderen vanaf 17.20 uur naar de kerstviering brengt, kunt u de hapjes meebrengen en op de gereedstaande tafels zetten. Zo vult zich een heerlijk kerstbuffet.
Voor de ouders is er tijdens de kerstviering van de kinderen een gezellig samenzijn op het schoolplein, georganiseerd door de oudercommissie. De uitnodiging hiervoor wordt vrijdag meegegeven aan alle jongsten in het gezin. Het bijbehorende strookje kunt u invullen en inleveren bij de leerkracht van uw kind(eren).


Kerstvakantie
Vrijdag 22 december begint de vakantie voor alle groepen om 12.00 uur.
Het team van de Albert Schweitzerschool wenst alle kinderen en ouders / verzorgers alvast een prettige vakantie.

Maandag 8 januari begint de school weer. Als u tijd heeft, dan nodigen we u uit om een kopje koffie / thee te komen drinken op het Binnenplein.


Welkom op de wensen en verwachtingenavond dinsdag 16 januari
In het kader van ouderparticipatie nodigen we alle ouders van onze school uit om naar de wensen en verwachtingenavond te komen. Op deze avond gaat u aan de slag met ouderbetrokkenheid in onze school. Medewerkers van Actief Ouderschap leiden deze avond. Het team heeft afgelopen studiedag gesproken over dit thema.
De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur.----------

Voorgaande nieuwsbrieven (in pdf-formaat)

Nieuwsbrief 4 - december 2017

Nieuwsbrief 3 - november 2017

Nieuwsbrief 2 - oktober 2017

Nieuwsbrief 1 - september 2017

Nieuwsbrief 10 - juni 2017

Nieuwsbrief 9 - mei 2017

Nieuwsbrief 8 - april 2017

Om deze bestanden te kunnen lezen, heeft u Adobe Reader nodig. Op de site van Adobe kunt u Adobe Reader downloaden.Copyright © 2013 All Rights Reserved. Iconen by Albert Schweitzerschool, KVK: 41047360