Nieuwsbrief


Nieuwsbrief nr. 9  -  schooljaar 2017-2018  -  17 mei 2018

Agenda:
18-05: creatief circuit
21-05: tweede pinksterdag, vrij
22-05: informatieavond Online veiligheid voor ouders groep 7-8
23-05: tweede overleg partnerschapsteam
27-05: eerste heilige communie
28-05: toetsweek
            groep 7 naar technieklokaal
29-05: zwemmen voor groep 5A
30-05: staking, school gesloten
             schoolkorfbaltoernooi
31-05: verkeersexamen groep 7
01-06: boottocht groep 7
04-06: toetsdag
             avondvierdaagse
05-06: avondvierdaagse
06-06: kennismaking 8.30-9.30 uur met Eddy Meijer voor ouders
            avondvierdaagse
07-06: nieuwsbrief 10
             avondvierdaagse
11-06: informatieavond Bladel voor ouders van groep 6 om 19.30 uur


Vrije dagen
Maandag 21 mei i.v.m. tweede pinksterdag (in de nieuwsbrief staat per ongeluk 28 mei, dit moet natuurlijk 21 mei zijn).
Woensdag 30 mei i.v.m. staking in het onderwijs in onze regio.
Het spreekuur van de jeugdverpleegkundige is daarom verzet van 30 mei naar dinsdag 29 mei. Van 8.30-9.00 uur is het inloopspreekuur, daarna is het op (al gemaakte) afspraak.


Welkom op school
In groep 1 zijn Anne, Lizzy, Fayenne, Yara en Ryan gestart en in groep 2 Noa.

We wensen jullie een fijne tijd op onze basisschool!

Eddy Meijer, onze nieuwe directeur, start 1 juni a.s. Hij komt wisselend twee of drie dagen per week. Er worden twee kennismakingsmomenten voor ouders georganiseerd:
- woensdagochtend 6 juni tussen 8.30 uur en 9.30 uur
- dinsdagavond 12 juni tussen 17.30 uur en 18.30 uur
De koffie & thee staan klaar op het Binnenplein!


Eerste communie
Op zondag 27 mei om 9.30 uur is de viering van de eerste heilige communie in de Mariakerk in Didam. Fem, Arthur en Sep uit groep 4 doen mee en u bent uitgenodigd om dit samen te vieren.


Trefwoord
Thema: Niets te kiezen?
Inhoud: Over wat er vastligt in het leven, wat voor ons gekozen wordt en de ontdekking
welke keuzes je zelf kunt maken. Bijbelverhalen gaan over Ruth.


Vakantierooster 2018-2019
Herfstvakantie         15-10-2018 t/m 19-10-2018
Kerstvakantie          24-12-2018 t/m 04-01-2019
Voorjaarsvakantie   04-03-2019 t/m 08-03-2019
Pasen                     19-04-2019 t/m 22-04-2019
Meivakantie             23-04-2019 t/m 03-05-2019
Hemelvaartsdag      30-05-2019 t/m 31-05-2019
Pinksteren              10-06-2019
Zomervakantie        08-07-2019 t/m 16-08-2019

Na het paasweekeinde is aansluitend de meivakantie.
Er worden vier studiedagen ingepland, waarvan de eerste op vrijdag 21 september 2018 is. De andere drie worden later bekend gemaakt.


Vakantieverlof
Een dagje extra vakantie om de files voor te zijn, een midweek boeken of extra verlof voor bezoek aan het land van herkomst? Volgens de Leerplichtwet is dit niet mogelijk en dus strafbaar. De enige mogelijkheid voor extra vakantieverlof is geregeld in artikel 11 sub f van de Leerplichtwet:
De directeur van de school kan éénmalig per schooljaar, voor maximaal tien schooldagen, extra verlof verlenen buiten de reguliere vakanties. Dat kan als een leerling, door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders of verzorgers, alleen buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. Bij ‘de specifieke aard van het beroep’ gaat het bijvoorbeeld om seizoengebonden werkzaamheden of werkzaamheden in bedrijfstakken die in de zomermaanden een piekdrukte kennen. Dit kan voorkomen in de horecasector en in de agrarische sector.

Een verzoek voor extra vakantieverlof van maximaal tien schooldagen moet minimaal acht weken tevoren schriftelijk bij de directeur van de school worden ingediend. Verlof voor meer dan tien dagen kan niet in behandeling worden genomen. De wet heeft geen mogelijkheden voor vakantieverlof van meer dan tien schooldagen.

Bij ongeoorloofd verzuim zijn wij verplicht dit aan de Leerplichtambtenaar van de gemeente te melden. De consequentie die hiervan het gevolg kan zijn, valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers.


Evaluatie continurooster
Nu we een tijdje draaien met het continurooster en daar inmiddels gewend mee zijn, willen we u graag laten weten hoe het op school gaat. We merken dat er structuur en rust is omdat er elke dag dezelfde schooltijden zijn en de groep ook bij elkaar blijft. De pauzes hebben we zowel ’s morgens als tussen de middag in drie tijden verdeeld, zodat er voldoende speelruimte op het schoolplein is. Na het buitenspelen tussen de middag gaan de kinderen eten in hun groep.
Tijdens het eten/drinken wordt er een filmpje op het digibord opgezet of wordt er voorgelezen. Afhankelijk van de groep, geven we kinderen meer tijd voor hun eten/drinken. Er wordt gewerkt met een rooster van hulpouders in de groepen waarbij elke hulpouder vaste groepen heeft. Dit is voor de kinderen en de hulpouder prettig. Op deze manier hebben kinderen en leerkrachten een half uur pauze. Helaas hebben we te weinig hulpouders, daarom hebben we bij Puck&Co dagelijks twee BSO-medewerkers ingekocht. Van elke hulpouders is een VOG aanwezig en zij krijgen een kleine vrijwilligersvergoeding.
We willen ook graag weten hoe uw ervaringen zijn. Mocht u vragen, opmerkingen of verbeterpunten hebben, dan horen we dat graag. U kunt dit ook naar ons mailen.


Klinkt als muziek in de oren
Juf Atie en de kinderen hebben allerlei muzieklessen gehad en zij willen dit graag aan u, ouders, laten horen!
Groep 1-2A op 16 mei in de eigen groep om 12.30 uur
Groep 1-2B op 23 mei in de eigen groep om 12.30 uur
Groep 1-2C op 6 juni in de eigen groep om 12.30 uur
Groep 4 op 20 juni om 11.30 uur op het Binnenplein


Buitenschoolse activiteiten
Techniekdag zaterdag 26 mei 10.00 – 16.00 uur in de Markthal te Didam.
Thema-avond ADHD voor ouders en verzorgers in het Albertusgebouw te Didam op 31 mei: inloop 19.15 – start 19.30 uur – einde 21.00 uur. De avond wordt verzorgd door Jacqueline van de Sande, ervaringsdeskundige en jeugdhulpverlener. Aanmelden via c.som(at)montferland.info


Informatieavonden op school
Online Veiligheid en Gamen
Ouders van kinderen in groep 7 en 8 zijn uitgenodigd voor de informatieavond over Online Veiligheid en Gamen op dinsdag 22 mei a.s. van 19.15 uur tot 21.30 uur.

De gemeente Montferland, Politie, Halt, Iriszorg en Jongerenwerk van Welcom hebben hun expertise op het gebied van Online Veiligheid en Gamen gebundeld. Samen geven zij voorlichting voor de kinderen van groep 7/8 én voor ouders. We merken dat deze thema’s erg leven onder de kinderen en het roept ook veel vragen op hoe hier mee om te gaan. We nodigen u van harte uit om naar deze informatieavond te komen.

Er zijn twee workshops: Workshop: ‘Online Veiligheid’ door Halt en Politie en
Workshop ‘Gamen en Internet’ door Iriszorg, het Jongerennetwerk en enkele kinderen uit groep 7.

De avond is met kinderen van groep 7 en medewerkers van Halt voorbereid; zij verheugen zich op uw komst!

Schoolkamp Bladel
Ouders van kinderen in groep 6 zijn uitgenodigd op maandagavond 11 juni om 19.30 uur voor de informatieavond over het schoolkamp in Bladel. In het nieuwe schooljaar zijn de schoolkampen voor groep 7 en 8 al in de tweede schoolweek: van maandag 27 t/m vrijdag 31 augustus. Voor de zomervakantie zorgen we dat alles geregeld is. Aan de hand van foto’s en verhalen nemen we u alvast mee naar Bladel!


Avondvierdaagse
Op 4, 5, 6 en 7 juni wordt de avondvierdaagse in Didam gelopen.
Kinderen die mee willen lopen, kunnen zich via onderstaand inschrijfformulier opgeven.
Er kan gekozen worden voor 5 of 10 kilometer met of zonder medaille. De start is vanaf de Markthal om 18.00 uur.

Ouders die meewandelen, moeten zich ook inschrijven. De organisatie moet zicht hebben op het aantal personen dat meeloopt. Zij zorgt voor de veiligheid en voor iets lekkers onderweg.

Inschrijven met medaille kost € 4,50 per persoon; zonder medaille kost dit € 2,00 per persoon.
Het ingevulde inschrijfformulier levert u met gepast geld in bij de juf of meester van uw kind(eren).
Omdat we ons als school inschrijven, kan iedereen die zich heeft opgegeven, gelijk starten.
Er wordt niet in groepsverband gelopen, en dus niet onder verantwoordelijkheid van de school. Wel is er elke avond gelegenheid om iets te drinken bij onze Albert Schweitzerschool-stand. Dit wordt verzorgd en aangeboden door de oudercommissie.
De stand is te herkennen aan onze Albert Schweitzerschoolvlaggen.

Algemene informatie
Om alles in goede banen te leiden, heeft de organisatie tot 20.30 uur verkeersbrigadiers en controleposten langs de route staan. Om 20.30 uur worden alle deelnemers verwacht binnen te zijn.

Nog enkele tips:
Blijf op de aangegeven wegen en fietspaden;
Let op oversteekplaatsen en houdt u aan de tekens van de verkeersregelaars en politie;
Laat hooi, gras en andere gewassen liggen en/of staan, geef boeren en tuinders geen ergernis;
Gooi afval van snoep, drinken etc. niet langs de weg maar gebruik de afvalbakken op de route of maak gebruik van de vuilniszakken bij de brigadiers en controleposten;
Zie ook de website: www.a4ddidam.nl

Alvast veel wandelplezier!

Lever de aanmeldingen op tijd in op school, uiterlijk maandag 28 mei!
Met gepast geld in een envelop voorzien van naam en bedrag.

U kunt zich inschrijven door alle gegevens voor iedere deelnemer in te vullen.

Deelnemer 1
Naam:
5 of 10 km:
Wel/geen medaille:
Voor de hoeveelste keer?:
Bedrag inschrijfgeld:

Deelnemer 2
Naam:
5 of 10 km:
Wel/geen medaille:
Voor de hoeveelste keer?:
Bedrag inschrijfgeld:

Deelnemer 3
Naam:
5 of 10 km:
Wel/geen medaille:
Voor de hoeveelste keer?:
Bedrag inschrijfgeld:

Bovenstaande kopiëren als u meer personen op wil geven.

Lever de aanmeldingen op tijd in op school, uiterlijk maandag 28 mei!
Met gepast geld in een envelop voorzien van naam en bedrag.

----------

Voorgaande nieuwsbrieven (in pdf-formaat)

Nieuwsbrief 9 - mei 2018

Nieuwsbrief 8 - april 2018

Nieuwsbrief 7 - maart 2018

Nieuwsbrief 6 - februari 2018

Nieuwsbrief 5 - januari 2018

Nieuwsbrief 4 - december 2017

Nieuwsbrief 3 - november 2017

Nieuwsbrief 2 - oktober 2017

Nieuwsbrief 1 - september 2017

Om deze bestanden te kunnen lezen, heeft u Adobe Reader nodig. Op de site van Adobe kunt u Adobe Reader downloaden.Copyright © 2013 All Rights Reserved. Iconen by Albert Schweitzerschool. KVK: 41047360. Cookieverklaring.