Nieuwbouw school

Brede School Bouw Project

Eind maart 2012 vond de officiële handeling plaats voor de start van het Brede School Noord-Bouwproject. Een aantal leerlingen van onze school waren hierbij aanwezig. De letters 'Mu' werden van sporthal De Muizenberg verwijderd en er werden ballonnen opgelaten.
In april werd er een houten 'bouwschutting' geplaatst aan de zijkant van ons schoolplein, als afscheiding tussen onze school en het bouwterrein. Deze 45 meter lange schutting is door leerlingen tijdens een workshop voorzien van graffiti-kunst, wat een groot succes was!
Eind april is men begonnen met de sloop van sporthal De Lupien, en een maand later volgde De Muizenberg.
In mei zijn er sonderingen uitgevoerd, dat zijn metingen om het draagvermogen van de grond te bepalen. Vervolgens is er begonnen met het uitgraven van de nieuwe Albert Schweitzerschool en van sporthal De Muizenberg.
Eind juni volgde de bekisting en in juli is er beton gestort voor de fundering. Onder de vloeren zijn er wapeningsnetten, isolatie en aan- en afvoerleidingen gemonteerd. Er zijn vloerelementen opgekomen en de vloer is vlak gemaakt.
In augustus is de staalconstructie op de bekisting geschroefd, zowel op de begane grond als op de verdiepingsvloer. Ook aan De Muizenberg werd veel gewerkt, en in september werd hieraan op het hoogste punt de vlag gehangen.
De volgende stap in september was het plaatsen van de zogenaamde houtskeletwanden. De maand daarop werden de buitenmuren gemetseld met de kleur steen die voor onze school is uitgekozen. Tevens werd het gebouw wind- en waterdicht gemaakt zodat er tijdens de wintermaanden doorgewerkt kon worden.
Het metselen ging de hele maand november door en in december was dit werk klaar. Daarna werd er voornamelijk aan de binnenkant van de school gewerkt: leidingen, binnenmuren, vloeren, kozijnen, vensterbanken, de trap, enzovoort.
In februari is ook de voorpui geplaatst en kreeg onze school de definitieve uitstraling met onze eigen kleuren. De weken daarna is er binnen nog erg hard gewerkt om alles af te krijgen en dat verliep gelukkig allemaal voorspoedig, zodat we in de meivakantie konden verhuizen.
Voor oud-Albert Schweitzerschoolgangers hebben we begin april nog een reünie gehouden in het oude schoolgebouw. Een succes! Dinsdag 23 april was onze feestelijke laatste schooldag in het oude gebouw en konden we alles in gaan pakken. In de meivakantie heeft een verhuisbedrijf alle dozen, spullen en kasten naar het nieuwe schoolgebouw verhuisd. Daar hebben we alles weer uitgepakt en neergezet. Voor de leerlingen kwamen er nieuwe meubeltjes en nieuwe kapstokken.
Op maandag 13 mei was de eerste schooldag in ons nieuwe schoolgebouw. Het is erg mooi geworden!
(En op 6 juni was ons oude schoolgebouw uit 1974 helemaal gesloopt.)

De voortgang is te zien in ons nieuwbouw-fotoalbum, vanaf de officiële start in maart 2012 tot aan de onthulling van ons nieuwe logo in augustus 2013.


Brede Scholen in Montferland

In april 2012 en in mei 2013 verscheen in Montferland Journaal een paginavullend artikel van de Gemeente Montferland waarin diverse aspecten rond de Brede School Noord belicht werden. Klik op onderstaande afbeeldingen om het artikel te lezen:

      

Artikel Gemeente Montferland over de Brede School Noord (pdf-formaat)


Brede School Noord

Op 25 juni 2009 heeft de gemeenteraad zijn goedkeuring aan de Brede School Noord. In maart 2012 ging dit bouwproject van start. Dit gebeurde in twee fases. In de eerste fase werd onze school gebouwd, samen met de nieuwe sporthal. Nadat wij onze nieuwe school hebben botrekken, werd de tweede fase gebouwd. Dit betekent dat wij niet naar een tijdelijke huisvesting gaan.

De ter
m 'Brede School' zorgt voor verwarring en verwachtingen. Omdat onze uitgangspunten duidelijk zijn, spreken wij over het Brede School Bouw Project.
Onze uitgangspunten zijn als volgt:

- Er moet voldoende buitenspeelruimte zijn voor onze leerlingen;
- Onze kleinschaligheid moet behouden blijven;
- Onze school moet zelfstandig blijven, dus een eigen 'vrijstaande' locatie;
- Onze identiteit moet behouden blijven;
- Er moet een nieuw gebouw komen dat aan alle onderwijskundige eisen voldoet.


Architectenbureau Bos heeft enkele schetsen gemaakt van de Brede School Noord:


Een algemene plattegrond, met rechts de Albert Schweitzerschool. Rechts naast onze school komt het trapveld.


vooraan de Albert Schweitzerschool.


Copyright © 2013 All Rights Reserved. Iconen by Albert Schweitzerschool. KVK: 41047360. Cookieverklaring.