Boot

Op school om half 1, werden we opgehaald door de vaders en moeders. We gingen met de auto naar Doetinchem bij de Oude IJssel.
Een groep ging met de boot. De anderen gingen proefjes doen met Els en waterdiertjes vangen. En als je klaar was met je opdracht, gingen de groepjes ruilen. Ik ging als eerste de proefjes doen en daarna in de boot.
Bij de proefjes moesten we een dijk bouwen en hij werkte op het eind. We gingen ook nog visjes vangen. Wij hebben watermijten gevangen en kikkervisjes, mosselen en nog veel meer.
In de boot zag je baby eendjes en meerkoeten en allerlei watervogels. We kwamen ook op een plek aan, waar vallen voor de musketratten waren. We voeren langzaam weer terug en legden aan aan de steiger.
Toen had hij nog een verrassing, we gingen een proefje doen met azijnwater, rivierwater en soda. We kregen een papiertje om in elk bakje erin te dippen. Het ene papiertje werd blauw en de ander paars en een werd roze.
Daarna stapten we uit en gingen we naar huis en bedankten we de mensen die ons hielpen. Het was heel leuk en interessant.
Damien

Wij gingen met de hele klas naar de Oude IJssel. Er waren twee groepen en twee verschillende dingen. De ene groep ging met de boot watervogels zoeken en waterproefjes doen en de andere groep waterdiertjes zoeken.
Als eerste ging ik en mijn groepje met de boot. Iedereen moest een zwemvest aan. We hebben veel geleerd over dijken en we hebben babymeerkoeten met de moeder en vader gezien en we mochten nog 5 namen bedenken.
En weer terug en toen de waterproefjes. Je moest een papiertje in azijnwater dippen. Toen werd hij roze en sodawater werd paars.
Toen korte pauze en toen opdracht 2: eerst van klei dijken bouwen en toen in tweetallen waterdiertjes zoeken op een steiger. Ik was samen met Rick. Hij moest alleen eerder weg, maar hij had toch nog een mossel gevonden.
Toch nog 5 kikkervisjes en een schaatsrechter of zoiets gevonden. En dat allemaal in een middag.
Half 5 terug en snel naar huis. Kortom het was geweldig.
Loek

Half 1 vertrokken wij met de auto’s uit Didam naar Doetinchem naar de Oude IJssel.
Ik ging met een paar andere kinderen eerst met de boot, daar hadden we verschillende dieren gezien bijv: een meerkoet, verschillende eenden met kleine baby eendjes.
We zagen bij een nest een doosje Heksenkaas en een plank maar de plank hoefde je niet weg te halen. Er waren ook vallen voor de muskusratten.
Toen we weer bij de steiger aan kwamen gingen we kijken of het water niet vervuild was. Als er iets zuurs in zat was er een chemische reactie als er geen chemische reactie was, was het water niet vervuild.
Rond 2 uur gingen we de groepjes ruilen. We gingen dijken bouwen maar we moesten eerst kijken waar het water niet doorheen gaat en dat was klei. Daarna moesten van klei de dijken bouwen. Bij Loek en mij ging er een klein beetje water door de dijken, we hadden het niet stevig genoeg.
Toen we weer alles op hadden geruimd gingen we kleine water beestjes vangen. Ik had een mossel gevangen en Loek had een waterspin gevangen.
Jammer genoeg moest ik iets eerder weg want ik had een afspraak bij de tandarts. Het was super leuk.
Rick

We begonnen vanuit school met de auto, toen reden we naar Doetinchem. Naar de Oude IJssel.
Daar kreeg je eerst uitleg van meester Tom. Die ging ook mee met de boot. Daarna ging je of met de boot of je ging en dijk bouwen en visjes vangen, daar hielp Els mee.
Wij begonnen met de boottocht, de andere groep ging dus visjes vangen. Je moest wel een zwemvest aan voor de zekerheid. We hebben mooie watervogels en andere dieren gezien. Er lag ook veel rommel, dat moest ook opgeruimd worden, het gekke was dat we een bakje heksenkaas vonden!
We hebben er veel van geleerd, van de boottocht, dijken bouwen en visjes vangen. Tom vertelde veel leuke dingen. Hij vertelde ook dat hij weleens in zijn onderbroek in het water moest gaan, omdat er een touw vast zat. Er waren ook vallen voor ratten, want die maken gaten in de dijken.
Daarna gingen we de dijken maken. Dat was leuk. Ik zat in het groepje bij Jill en Maud L. Je had verschillende opdrachten. Wij moesten een dijk maken met een extra rand eromheen. Daarna hadden we alle platen met dijken langs elkaar gelegd en er water in gedaan. Dat ging niet zo goed, want heel veel water liep er langs op en viel uiteindelijk allemaal op de grond. Maar toch was het leuk. We moesten veel lachen.
Daarna gingen we visjes en waterdiertjes vangen. We kregen een emmer en die moesten we vullen met water uit de rivier. We kregen ook een schepnet en een kaart waar allemaal visjes en waterdieren op stonden. Ik deed toen samen met Jill. Het enige wat we hebben gevangen is kikkervisjes en wat prut uit de rivier. Helaas geen andere diertjes. De anderen hadden misschien wel wat meer maar ook niet véél meer. Ik viel ook en keer bijna in het water, maar dat ging net goed.
Ik vond het wel eng dat er bloedzuigers in het water zaten, maar verder was het super leuk. ’t Was een super dag!
Janne

      

   

      

      

      

      

      

   Copyright © 2013 All Rights Reserved. Iconen by Albert Schweitzerschool, KVK: 41047360