Project Water

De Albert Schweitzerschool in Didam heeft enkele weken gewerkt over het thema ‘Water’.
Zowel binnen als buiten de school zijn er activiteiten georganiseerd die met water te maken hebben. Zo zijn kinderen op slootjesexcursie geweest, is de waterzuiveringsinstallatie bezocht, zijn er allerlei proefjes gedaan met water, is er geknutseld, werd er gewerkt met een werkboekje over de Deltawerken, enz.

Het project is afgesloten met Wandelen Voor Water. Kinderen in ontwikkelingslanden moeten vaak ver lopen om water te halen. Naar school gaan is er dan niet bij. Maar Wandelen voor Water helpt! Alle kinderen wandelen met flessen water in hun rugzak. Zo ervaren ze wat leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden moeten doen om hun dorst te lessen.
De kinderen hebben geld als water ‘verdiend’ en hebben het bedrag van € 3.866,18 opgehaald. Na de warming-up, die door een ouder van de school werd verzorgd, werd het startsein voor de wandeling gegeven door wethouder van onderwijs Ingrid Wolsing.

Tijdens de wandeling deelden leden van de Rotaryclub Zevenaar appels uit aan de kinderen. Na afloop werd het geld overhandigd aan leden van de Rotaryclub en wordt er een schoonwaterproject gezocht voor het totale bedrag van € 7.732,36, want Rotary Zevenaar heeft het bedrag verdubbeld!
Na deze sponsorloop konden kinderen en andere belangstellenden de tentoonstelling in de school bekijken.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   Copyright © 2013 All Rights Reserved. Iconen by Albert Schweitzerschool, KVK: 41047360